ธันวาคม 6, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

โต๊ะครูจะนะยินดีเป็นโซ่ข้อกลางจะนะโมเดลที่จชต.ในภารกิจพิชิตโควิด

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)รายงาน
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน


ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าเรียน สาขาพัฒนาสังคมปี 2565
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ผู้เขียนและบาบอฮุสณี บินหะยีคอเนาะในนามตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ
ห้องเรียนหลักประกันสุขภาพออนไลน์ครั้งที่5 “จัดโดย เครือข่ายหลักประกันสุชภาพประชาชนเขต 12 สงขลาโดยมีตัวแทนเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เขต 12 สงขลา เข้าร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อถอดบทเรียนการที่ปอเนาะ โรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนอิสลามอาสาเปิดโรงพยาบลสนามเพื่อคนในชุมชนไม่ว่ามุสลิมหรือต่างศาสนิก อันเป็นภารกิจของผู้รู้ศาสนาในฐานะผู้รับอมานะฮ์ความรับผิดจากท่านศาสนฑูตมุฮัมมัดและบรรดาผู้รู้ที่เริ่มก่อตั้งสถาบันการสอนศาสนาในอดีต การอาสาทำโรงพยาลสนามโต๊ะครูเจ้าโรงเรียนจำเป็นต้องทำงานเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลดั่งเจ้าบ้าน ใส่ใจทุกรายละเอียด เสียสละเวลาและทุกอย่าง แต่โรงพยาบาลสนามจะไม่ประสบความสำเร็จเลยหากชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่หนุนเสริม

” ในขณะที่ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะให้ทัศนะว่า “โรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนศาสนบำรุง เป็นโรงพยาบาลสนามในตำนานสู้ภัยโควิดที่สำคัญของอำเภอจะนะ เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือร่วมใจในชุมชนพหุวัฒนธรรมของอำเภอจะนะในการสู้ภัยโควิด เปิดขึ้นมาเป็น 3 โรงพยาบาลแรกตั้งแต่วันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2564 รับเฉพาะผู้ป่วยหญิงและเด็ก มีขนาด 150 เตียง และแทบจะทำหน้าที่รับผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพมาตลอด หลังการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อดูแลผู้หญิงและเด็ก ทั้งชาวมุสลิมและพุทธ ที่ป่วยด้วยโรคโควิด รวม 1,009 คน ในเวลา 113 วัน จนหายและทยอยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย บัดนี้ 21 ตุลาคม 2564 คนไข้ชุดสุดท้ายแห่งโรงพยาบาลศาสนบำรุงได้กลับบ้านแล้ว เป็นการปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้โดยสมบูรณ์ เพื่อคืนพื้นที่ให้กับโรงเรียนศาสนบำรุงในการเตรียมการเปิดการเรียนการสอน คุณครูได้เข้ามาทำงาน เด็กบางส่วนได้เข้ามาเรียนอัลกุรอ่าน ผู้ปกครองได้เข้ามาประสานกับทางโรงเรียน รวมทั้งทางโรงเรียนจะได้ปรับปรุงอาคารสถานที่สำหรับการเปิดเรียนต่อไป
ทางโรงพยาบาลจะนะและพี่น้องชาวอำเภอจะนะ

ต้องขอขอบพระคุณบาบอฮุสณี บินหะยีคอเนาะ และชาวโรงเรียนศาสนบำรุง รวมทั้งทีมสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ ที่รวมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่ ในการร่วมสู้ภัยโควิด ให้คนป่วยได้มีที่พักที่รักษากักตัวในคืนวันที่ยากลำบากและด้วยในปัจจุบันที่โควิดยังระบาดหนักมาก ทางสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมใจเปิดโรงเรียนบุสตานุดดีนให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ขนาดมหึมา 450 เตียงขึ้นมา ด้วยความตระหนักในภารกิจการช่วยเหลือคนจะนะที่ยังต้องมีความต่อเนื่องในการมีีที่กักรักษาผู้ป่วยโควิด ตำนานการสู้ภัยโควิดของชาวจะนะ จะจารึกชื่อของโรงเรียนศาสนบำรุงในความทรงจำของเราทุกคน บาบอฮุสนีเล่าว่า ไปเดินตลาดมีแต่คนทักคนยกมือไหว้ ไปซื้อของร้านค้าหลายแห่งเขาก็ไม่ยอมให้จ่ายเงิน นั่นคือสัญลักษณ์แทนคำขอบคุณจากใจของพี่น้องคนจะนะครับบาบอ


เมื่อบาบอ(ครู)และบอมอ(หมอ) รวมพลังทำเพื่อพี่น้องประชาชน การสู้ภัยสารพัดที่มาสร้างความเสียหายกับผู้คนและแผ่นดิน ทั้งภัยโควิดและภัยอื่นๆ เราจะต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอน
จากทัศนะทั้งบาบอฮุสณีและนายแพทย์สะท้อนบทเรียนพบว่า
“ทุนทางสังคม”ของ ผู้นำศาสนากับ หมอ เป็นปัจจัยหลักของการขบเคลื่อน กล่าวคือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันปอเนาะที่มีผู้นำการศึกษาศาสนาอิสลาม เรียกว่าโต๊ะครู โรงพยาบาลมีหมอเป็นผู้นำ ซึ่งทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง หมอภายใต้การนำของนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจและผู้นำการศึกษาที่ชาวบ้านเรียกว่า บาบอ โต๊ะครูเปรียบเสมือนหมอศาสนา ทั้งสองเมื่อรวมพลังกับชาวบ้านที่รวมกันเข้มแข็งมาตั้งแต่ 20 ปีก่อน ซึ่งต้องต่อสู้เพื่อชุมชนกันมาหลายครั้งหลายหน ตั้งแต่การรวมกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างท่อก๊าซ ตามมาด้วยพลังคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ และปัจจุบันก็ยังเกาะกลุ่มกันต่อต้านโครงการนิคมอุตสาหกรรม ล้วนมีส่วนสร้างพลังแห่งความร่วมมือให้เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับภัยเดือดร้อน เสมือนว่าเป็นเมืองที่สร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาดักจับและต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม ในวิกฤติโควิดจึงเห็นการช่วยกันคนละไม้คนละมือของชาวจะนะโดยไม่ต้องบังคับฝืนใจให้ทำ” นี่คือความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างหมอศาสนาหรือบาบอ โต๊ะครู กับหมอรักษาร่างกาย หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพราะที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายต่างทำงานช่วยเหลือกันมาโดยตลอด เมื่อเจอภาวะวิกฤติแม้ต่างฝ่ายต่างสะดุดล้มแต่ก็ลุกขึ้นจับมือและพาชุมชนให้รอดไปด้วยกันได้”


จากจุดนี้เองทำให้ผู้ร่วมเสวนาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยอดโควิดกำลังสูงขึ้นสนใจจะนะโมเดลที่ขับเคลื่อนระหว่างผู้รู้ศาสนากับหมอซึ่งช่วง้ายของรายการผู้เขียนและบาบอฮุสณี บินหะยีคอเนาะในนามตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลายินดีเป็นโซ่ข้อกลางประสานเจ้าของสถาบันและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีสถานที่ใหญ่กว่าพร้อมกว่าในอำเภอจะนะและนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ก็เชื่อมกับทุกโรงพยาลที่จะทำงานร่วมกับผู้รู้ศาสนาและเจ้าของโรงเรียนสอนศาสนาข้างต้น
หมายเหตุรายงานจะนะโมเดลในภารกิจพิชิตโควิด “โรงพยาบาลสนาม”อ่านย้อนหลังใน
1.http://spmcnews.com/?p=41726
2.http://spmcnews.com/?p=44137
3.http://spmcnews.com/?p=42769
4.http://spmcnews.com/?p=42538
5.http://spmcnews.com/?p=41866
6.http://spmcnews.com/?p=41778
7.http://spmcnews.com/?p=41622
8.http://spmcnews.com/?p=41581
9.http://spmcnews.com/?p=41544
10.http://spmcnews.com/?p=41298
11.https://www.matichonweekly.com/column/article_43913
12.https://www.csitereport.com/newsdetail?id=0000020377
13.https://fb.watch/8MNWTQIBYX/
14.https://www.facebook.com/watch/?v=3176375315968878
15.https://www.csitereport.com/newsdetail?id=0000020406
16.https://www.csitereport.com/newsdetail?id=0000020396
17.https://www.csitereport.com/newsdetail?id=0000020466
18.https://www.csitereport.com/newsdetail?id=0000020377
19.https://www.csitereport.com/newsdetail?id=0000020454
20.https://decode.plus/20210715/...

 13,210 total views,  2 views today

You may have missed