Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น

ท้องถิ่น

เลิก พรก.ฉุกเฉิน เบตง จ.ยะลา จนท.เพิ่มความเข้มงวด สร้างความมั่นใจ นักท่องเที่ยว “ที่นี้เบตง”

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพิ่ม …

Read More »

ศอ.บต. จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รุ่นที่ 2 เน้น แก้ไขปัญหาด้านการอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่ของการเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. ที่ โรงแรมบีพี …

Read More »

รองผู้ว่ายะลา เปิดงานTrue partner เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ที่ “บริษัท เซ้าท์ พี.เค. อินโฟกัส จำกัด อ.เมืองยะลา “

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้เปิดให้บริการอย …

Read More »

ทหารเรือจัดงาน สานสัมพันธ์สื่อมวลชน “หน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ” ยัน สื่อเป็นกระจกเงา และเข้าถึงประชาชน ทหารเดินหน้า น้อมนำพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ย้อนดูประวิติศาสตร์ สองจอมทัพไทย”

  ที่บริเวณหาดทราย เกยหาด หน่วยนาวิกโยธิน กอง …

Read More »

แม่ทัพภาค 4 ลุย เยี่ยมชม โครงการป่าชุมชน บ้านต้นตาลยี่งอ น้อมนำ ศาสตร์พระราชา ป่ารักน้ำ พร้อมสนับสนุนเป็นต้นแบบตัวอย่าง ชุมชมเข็มแข็ง พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำน …

Read More »

ศอ.บต. จัดอบรมในหัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” รุ่นที่ 3 หวังเยาวชนนำความรู้ไปต่อยอดแก่เพื่อนในสถานศึกษา ให้รู้รักและเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

  ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร   จังหวัดสง …

Read More »

อำเภอเทพาจัดงาน Thepha Festival 2018 เพื่อเผยแพร่งานวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเทพาจากอดีตถึงปัจจุบัน ภายใต้งาน “ย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา 740 ปี”

ที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา อำเภอเทพา    จังหวัดส …

Read More »

ศอ.บต. อบรมครูในเครือข่ายโรงเรียนพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 (วานนี้ มีนาคม 2561) เวลา 15.00 น. ที่โรงแรมมายกา …

Read More »