Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ข่าวทั้งหมด

อธิบดีกรม ปชส.ลงพื้นที่ร่วมแข่งขัน ฟุตบอลกระชับมิตร ตามโครงการ“ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างสันติสุข จชต.ที่นราธิวาส ทีมสมาคมสื่อ ชมรมสื่อฯ จชต. ร่วมแข่งขันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกัน

วานนี้ (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ) ที่ วิทยาลัยชุ …

Read More »

อุปนายกบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุ โครงการภาคประชาสังคม ตอบโจทย์ แก้ปัญหาได้ตรงจุด รัฐบาลควรหนุนเต็มสูบ

จากการจัดเวที ถอดบทเรียนตามโครงการขับเคลื่อนการมีส …

Read More »

สสจ.ยะลาร่วม รพ.รามัน ยะลา และมูลนิธิกาญจนบารมี จัด คัดกรองมะเร็งเต้านม เคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

สสจ.และ โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา และมูลนิธิกาญจนบารมี …

Read More »

ศอ.บต.ขับเคลื่อนยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกาในพื้นที่ชายแดนใต้ เร่งหาทางออกอนาคตของการศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ตาดีกา เพื่อพัฒนาเยาวชนตั้งแต่เยาว์วัย

 (21 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมจ …

Read More »

คณะผู้บริหาร ศอ.บต. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถกแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชน หวังเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.  ที่ห …

Read More »

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ดูขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติให้ผู้เข้าร่วมในโครงการพาคนกลับบ้าน ระบุดำเนินการทุกอย่างภายใต้กฎหมาย ขณะผู้เข้าร่วมโครงการปลื้มน้ำตาไหลเผยเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมา

ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4409 อำเภอสายบุรี จ …

Read More »

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลถอดบทเรียน ในโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

                            ที่ห้องพญาตานี  โรงแรม …

Read More »