กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

#โคกเค็ตชนะด้วยบทเรียน “ชุมชนดูแลตนเองภายใต้บัญชาการหมอกับผู้นำชุมชนด้วยจิตวิญญาณและทุกภาคส่วนหนุนเสริม”

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มี พิธีปิด โรงพยาบาลสนามชุมชนโคกเค็ต ซึ่งชาวบ้านเรียกง่ายๆเพื่อความเข้าใจ “โรงพยาบาลสนามชุมชนโคกเค็ต “ในแง่วิชาการ เรียกว่า “ศูนย์กักชุมชน หรือ CIC มาจากคำว่า Community Isolation Center” เหลือคนไข้เพียงไม่กี่คนแล้ว ซึ่งส่งต่อไปโรงพยาบาลสนามโรงเรียนศาสนบำรุง
“จะเรียกมันข่าวดีก็ได้ หมู่บ้านโคกเค็ตที่ใช้โรงเรียนตาดีกาเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดตอนนี้ได้ปิดตัวลงแล้ว (30 กรกฎาคม 2564 )เพราะผู้ป่วยที่เป็นคนในหมู่บ้านโคกเค็ตได้หมดลงแล้ว อยากให้จำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามอีกหลายๆพื้นหมดลงบ้าง อย่างน้อยบุคคลากรทางการแพทย์ จะได้เหนื่อยน้อยลงบ้าง อีกนานไม่นาน พื้นที่อื่นก็คงคงทยอยหมดไปบ้าง ตอนนี้เป็นกำลังใจให้ประชาชนและบุคคลากรทางการแพทย์ทุกคน “
#ประเทศไทยต้องรอด #จะนะเมืองน่าอยู่
เพจโรงพยาบาลจะนะ ได้ให้ข้อมูลว่า “สถานการณ์โรคโควิดในอำเภอจะนะกำลังดีขึ้นช้าๆ

เตียงของโรงพยาบาลจะนะที่รับผู้ป่วยโควิดยังแน่นมาก เพราะยังมีผู้สูงอายุและผู้ที่ป่วยปานกลางต้องทานยาฟาวิพิราเวียร์ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะรับไว้นอนที่โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย

ส่วนเตียงของโรงพยาบาลสนามนั้นเริ่มโล่งแล้ว โรงพยาบาลสนามจะนะวิทยา ที่รับได้ 120 คน โรงพยาบาลสนามศาสนบำรุง รับได้ 150 คน และโรงพยาบาลสนามค่าย ตชด.สะพานไม้แก่น รับได้ 120 คน ทั้ง 3 แห่งยังมีเตียงว่างสำหรับผู้ป่วยโควิดพอสมควร แต่ก็หวังว่าจะไม่มีใครไปนอนจะดีที่สุด

ส่วนโรงพยาบาลสนามโรงเรียนตาดีกาโคกเค็ดนั้น เหลือคนไข้เพียงไม่กี่คนแล้ว และจะปิดตัวลงในวันพรุ่งนี้ (30 กรกฎาคม 2564 ) เพราะการแพร่ระบาดของพื้นที่หมู่ 4,6,7 ตำบลบ้านนาได้เกือบจะยุติลงแล้ว จึงสามารถปิดโรงพยาบาลสนามได้หลังจากเปิดดำเนินการมา 6 สัปดาห์

แม้จะนะจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นบ้างอย่างช้าๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบผู้ติดเชื้อวันละ 20-30 คนทุกวัน ดังนั้น การร่วมด้วยช่วยกันดูแลตนเองไม่ให้ติดเชื้อ ยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง แล้วเราจะผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโควิดไปด้วยกัน
อะไรคือบทเรียนที่เราสามารถสื่อสารเพื่อส่งเรื่องดีๆดังนี้
#ที่มา โรงพยาบาลสนามชุมชนโคกเค็ต

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจกรุณาสะท้อนว่า

การระบาดของโควิดในอำเภอจะนะนั้นหนักมาก พบผู้ติดเชื้อกระจายในทุกตำบล ในหลายคลัสเตอร์ที่ปะเดปะดังเข้ามา ในแต่ละวันมีการทำ swab หาผู้ติดเชื้อกว่า 250-400 รายต่อวัน และเมื่อผลบวกออกมา ว่ามีผู้ติดเชื้อวันละ20-40 คน คำถามที่น่าหนักใจที่สุดตือ จะให้ผู้ติดเชื้อโควิดเหล่านี้ นอนกักรักษาตัว 14 วันที่ไหน เพราะโรงพยาบาลจะนะนั้นเตียงเต็มหมดแล้ว

คลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดในอำเภอจะนะในวันที่25 มิถุนายน 2564 คือ คลัสเตอร์หมู่6ท่าชะมวง (บ้านโคกเค็ต )ตำบลบ้านนา คลัสเตอร์นี้พบว่า หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 ที่อยู่ติดกัน พบผู้ติดเชื้อแล้วร่วม 100 ราย และเมื่อโรงยาบาลจะนะที่มีเตียงรับผู้ป่วยโควิดแล้วถึง 76 เตียงซึ่งต้องรับผู้ป่วยในคลัสเตอร์อื่นๆด้วย แล้วคนหมู่ 6 หมู่ 4 จะนอนไหน คำตอบชัดเจนว่า คนในชุมชนต้องช่วยกันหาที่นอนกักรักษาในชุมชน และแล้วอาคารเรียนโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ของมัสยิดหมู่ที่6 (บ้านโคกเค็ต ) ก็ได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นศูนย์กักชุมชน

ที่นี่ชั้นบนมี 8 ห้อง สามารถวางเบาะนอนได้ห้องละ 10 เบาะ ก็รวม 80 เตียง ทางโรงพยาบาลจะนะได้รับความร่วมมือจากชุมชน ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่นท้องที่มาร่วมกันทำความสะอาด ปรับแต่งอาคาร รวมทั้งจัดกำลังเวรยามมาดูแล ในส่วนของโรงพยาบาลก็ได้เข้ามาดูแลทางการแพทย์ มีการกำหนดผู้ป่วยให้เป็น อสม.โควิด คอยวัดความดัน วัดไข้ วัดระดับออกซิเจนในเลือดใ้ห้พยาบาลทุกวัน ใครปวยมากขึ้นจะได้รับการตรวจและส่งไปนอนที่โรงพยาบาลจะนะต่อไป”

#ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนคือหัวใจในการสู้ภัยโควิด
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.มังโสด หมะเต๊ะผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทย์เสมือนผู้นำชุมชนที่นี่แม้ไม่ใช่กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านได้ระดมทุนขอรับบริจาคเบาะและหมอนจนได้มาตรบอีก 130 ชุดในเวลาอันรวดเร็วภายในวันเดียวเพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะทำเป็นโรงพยาบาลสนามชุมชนที่นี่ และร่วมดูแลร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนไม่ว่า อาหาร ยา ความปลอดภัย ถุงยังชีพ และอื่นๆที่จำเป็นตลอด เดือนกว่าๆจนปิดโรงพยาบาลสนาม 30 กรกฎาคม 2564
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจกรุณาสะท้อนอีกว่า
“ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนคือหัวใจในการสู้ภัยโควิด CICบ้านท่าชะมวง (โคกเค็ต)คือต้นแบบที่น่าสนใจยิ่ง หากไม่มี CIC ไม่มีความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นท้องที่แล้ว โรงพยาบาลจะนะคงจะแย่ ผู้ป่วยย่อมตกค้างรอเตียงที่บ้าน รอหลายวันเข้าก็จำต้องรับตัวมานอนโรงพยาบาล ทำให้เตียงโรงพยาบาลที่ควรสงวนไว้สำหรับผู้ป่วยสีเหลืองที่มีอาการต้องการการดูแลทางการแพทย์ก็จะยิ่งมีไม่พอ พอมีผู้ป่วยที่อาการหนัก แต่เตียงไม่มีแล้ว วิกฤตจะยิ่งทวีคูณ

โรงพยาบาลจะนะต้องขอชื่นชมและขอบคุณกับทุกความร่วมมือ ที่ร่วมกันผ่าฟันอุปสรรค จนศูนย์กักชุมชน หรือ CIC ตาดีกาบ้านท่าชะมวงแห่งนี้ เป็นรูปเป็นร่าง และเป็นส่วนสำคัญในการกอบกู้สู้ภัยโควิดของอำเภอจะนะในวันนี้“
ความเป็นจริงทุนทางสังคมอันเป็นทุนเดิมของหมอสุภัทรกับ ดร.มังโสด หมะเต๊ะ และชุมชนก่อนหน้านี้มาหลายปีก็มีความสำคัญมิใช่น้อยในภารกิจพิชิตโควิดในครั้งนี้

นี่คือบทเรียนที่ “ชุมชนดูแลตนเองภายใต้บัญชาการหมอกับผู้นำชุมชนด้วยจิตวิญญาณและทุกภาคส่วนหนุนเสริม”
หมายเหตุ
1.
คลิปบรรยากาศสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องการเปิดศูนย์กักชุมชน หรือ CIC ตาดีกาบ้านโคกเค็ต”
https://www.facebook.com/zinstudio3233/videos/4168184556576254/
2. ฟังเสวนาออนไลน์ ย้อนหลัง”การจัดการโรงพยาบาลสนามโดยพลังชุมชน : จะนะโมเดล”
ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ผู้ร่วมเสวนา
๑. ดร.มังโสด หมะเต๊ะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี่สันติวิทย์สงขลา
กรณี โรงพยาบาลสนามโรงเรียนตาดีกาบ้านท่าชะมวง (โคกแค็ด) สำหรับคนในชุมชน
..
๒. ดร. นัสรูดิน กะจิ ผู้จัดการโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา
กรณี โรงพยาบาลสนามสำหรับบุคลากรในโรงเรียน

๓. บาบอฮุสณี บินหะยีคอเนาะ ผู้จัดการโรงเรียนศาสนบำรุง
กรณี โรงพยาบาลสนามสำหรับประชาชนในระดับอำเภอ

๔. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ดำเนินรายการโดย บัญชร วิเชียรศรี

https://www.facebook.com/groups/covidsongkhlawatch/permalink/532604308054112/

 9,854 total views,  8 views today

You may have missed