Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

Recent Posts

สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ เข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. ชี้แจงการดำเนินงานของสมาพันธ์ในห้วงที่ผ่านมา โดยพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่

วันที่ 14 มีนาค …

Read More »

“รองไกรศร” เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ โรงแรมไดอิช …

Read More »