ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์” พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม "ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์"

แชร์เลย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดกิจกรรม “ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์”  พร้อมกันทั้ง  5 วิทยาเขต ณ   บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560  เวลา 17.00 – 19.30 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดกิจกรรม “ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์”  พร้อมกันทั้ง  5 วิทยาเขต ณ   บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำหรับวิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชน มาร่วมงานประมาณ 2,000 คน

กิจกรรมเริ่มด้วยรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี อ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี อ่านกลอนถวายอาลัย รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานีอ่านพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครั้งแรกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟัง

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ  นอกจากนี้กิจกรรมยังประกอบไปด้วย การเขียนการ์ดตั้งปณิธานทำความดี  การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 9 บทเพลง กิจกรรมร่วมขับร้องเพลงม.อ.ใต้ร่มพระบารมี การยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นต้น

ภาพ/ข่าว/จาก มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 693 total views,  2 views today

You may have missed