พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ตาดีกาเสนอ โรงเรียนคู่ขนาน “รัฐเน้นสามัญ ตาดีกาเน้นศาสนา”แก้ปัญหาเรียนหนัก-ซ้ำซ้อน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ “สามัญ-ศาสนา” อับดุลสุโก ดินอะ:รายงาน

แชร์เลย

ตาดีกาเสนอ โรงเรียนคู่ขนาน “รัฐเน้นสามัญ ตาดีกาเน้นศาสนา”แก้ปัญหาเรียนหนัก-ซ้ำซ้อน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ “สามัญ-ศาสนา”
อับดุลสุโก ดินอะ:รายงาน
หลังข่าวว่า เด็กป.1 โรงเรียนรัฐชายแดนใต้เรียนหนักถึง 16 วิชา : ข้อมูลช็อคกลางวงกมธ.สันติภาพชายแดนใต้ที่มีจาตุรนต์ นั่งเป็นประธาน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://share.csitereport.com/share.php?post_id=0000039865)

ผู้เขียนได้พูดคุยถึงทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าวกับ ดร.อับดุลมุไฮมีน สาและ ประธานศูนย์ประสานงาน ตาดีกา 5 จชต. ซึ่งท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในแนวคิดที่จะให้นำแนวคิดโรงเรียนคู่ขนาน ที่ทำงานร่วมระหว่างโรงเรียนรัฐกับชุมชนในนามตาดีกาซึ่งเป็นโรงเรียนของชุมชนภายใต้การบริหารของมัสยิดซึ่งเคยขับเคลื่อนมาแล้ว ประมาณ ปี 2548 (อ่านเพิ่มเติมใน

https://mgronline.com/south/detail/9490000085309)
โดยโรงเรียนของรัฐนั้นให้จัดการเรียนรู้เน้นวิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ตาดีกาให้รับผิดชอบหลักสูตรอิสลามศึกษา สามารถเทียบโอนหลักสูตรอิสลามศึกษาได้ ลดภาระการเรียนหนักและซ้ำซ้อนของผู้เรียนรวมทั้งความเครียดของผู้เรียน ผู้เรียนและครูจะมีเวลาเต็มที่กับวิชาที่กล่าวมา งบประมาณไม่ซ้ำซ้อนในหลักสูตรอิสลามศึกษาอีกทั้งประหยัดงบประมาณ สามารถนำงบประมาณดังกล่าวพัฒนาผู้เรียนและครูได้เพิ่มขึ้น

ส่วนรายละเอียดอื่นๆก็สามารถร่วมออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และชาติไปพร้อมกัน
(นอกจากนี้สามารถอ่านบทความ “’การศึกษาสามัญ’ ที่ตกต่ำภายใต้บริบทอันซับซ้อน ท่ามกลาง ‘การศึกษาทางเลือก’ ที่กำลังเติบโตในชายแดนใต้”
เพิ่มเติมใน https://prachatai.com/journal/2023/11/107014

 116,401 total views,  274 views today