พฤษภาคม 28, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

“พี่ลม้าย”ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้(คนใหม่)สานต่องานเก่า ต่อยอดงานใหม่”นับเป็นผู้หญิงคนแรก ที่ดำรงตำแหน่งนี้ในรอบ 13 ปี

แชร์เลย

“พี่ลม้าย”ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้(คนใหม่)สานต่องานเก่า ต่อยอดงานใหม่”นับเป็นผู้หญิงคนแรก ที่ดำรงตำแหน่งนี้ในรอบ 13 ปี ที่มีการก่อตั้งสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เมื่อปี 2554”
อับดุลสุโก ดินอะ : รายงาน

ในช่วงวันท่ี 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สถาบันสันติศึกษา มอ.ปัตตานี (CSCD) และทางระบบ Zoom (ออนไลน์) องค์กรสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้ลงมติคัดเลือก คุณลม้าย มานะการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ (วาระการดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2567 – 2569)อันสืบเนื่องด้วยประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ นายแวรอมลี แวบูละ หมดวาระการเป็น ประธานสภา ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้สภาประชาสังคมชายแดนใต้สามารถดําเนินงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และระเบียบข้อบังคับของสภา ฯ

นางโซรยา จามจุรี ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ให้ทัศนะว่า

“ ขอแแสดงความยินดีกับ ลม้าย มานะการได้รับการโหวต จากตัวแทนองค์กรสมาชิกสภา 34 องค์กรในเช้าวันนี้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ คนที่ 6

นับเป็นผู้หญิงคนแรก ที่ดำรงตำแหน่งนี้ในรอบ 13 ปี ที่มีการก่อตั้งสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เมื่อปี 2554”

 98,575 total views,  35 views today