วันอาทิตย์ , มีนาคม 24 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ประชาสัมพันธ์ / ศอ.บต. แถลงข่าว 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน นำเสนอผลงาน 10 โครงการเด่นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. แถลงข่าว 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน นำเสนอผลงาน 10 โครงการเด่นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561  ที่หอประชุมชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.   นายกิตติ สุระคำแหง  รองเลขาธิการ ศอ.บต. และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกันแถลงข่าว 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปี 2561  โดยมีการนำผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการทำงานห้วง 10 เดือน ของปีงบประมาณ 2561 มาร่วมแถลงในครั้งนี้

โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้แต่ละโครงการประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ที่เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศอ.บต. รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “สิริเวชยาน” (หมายถึง รถที่ให้บริการทางการแพทย์อันเป็นมงคล ) และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ชื่อพระราชทานด้วย  โดยรถยนต์โมบายเคลื่อนที่นั้นเป็นรถยนต์ที่มีการออกแบบพิเศษเพื่อให้คล่องตัวในการเข้าพื้นที่ ทำงานเชิงรุก มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างใกล้ ปัจจุบันมีการจัดทำรถยนต์โมบายนำร่อง 2 คัน ใช้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสและในอนาคตมีแผนที่จะขยายไปในพื้นที่อื่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีโครงการดูแลคนไร้สัญชาติในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการพิสูจน์สารพันธุกรรม และได้รับบัตรประชาชนไปแล้ว 699 ราย ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ศอ.บต. ได้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังมีโครงการอีกมากมายที่ ศอ.บต. ดำเนินการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วน

 อย่างไรก็ตามในการแถลงข่าว เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า ศอ.บต. ยังได้ผลักดันศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าหลังจากนี้ ศอ.บต. ยังคงเน้นการดำเนินงานเพื่อประชาชน โดยยึดหลักการที่ว่า ศอ.บต. จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง

 สำหรับนิทรรศการที่มาจัดแสดงในการแถลงข่าวครั้งนี้ มีทั้งหมด 10 นิทรรศการ ประกอบด้วยโครงการรถยนต์พระราชทาน “สิริเวชยาน”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยพระยุคลบาท โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน”  โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุข  โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมตามนโยบาย “ประชารัฐ” และอำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ 9 เด่น 10 ดี คนเยียวยาต้นแบบ โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบอำนวยความเป็นธรรมในการร้องเรียนร้องทุกข์ โครงการ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ สู่ทะเบียนราษฎร์ รับรองคนไทย โดยโครงกันทั้งหมดเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ให้ประชาชนมีที่พักอาศัยและที่ทำกิน รวมถึงมีการจัดจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ เข้าร่วมจำหน่ายกว่า 30 บูท และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

About Oxegen

Check Also

“สกายวอล์ค” ที่ชายแดนใต้ ที่ยาวที่สุดในเอเชีย

อดินันท์  มะลี …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *