วันอังคาร , สิงหาคม 14 2018
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / ศอ.บต. จัดประชุมการเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศอ.บต. จัดประชุมการเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายสรวิชญ์  กนกวิจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (สำนักงบประมาณ) พร้อม คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในประชุมการเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อสังเกตด้านการบริหารงบประมาณ และพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ครม.มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เห็นชอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (เบื้องต้น) ของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยจัดทำงบประมาณ  ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐบาล โครงการ/กิจกรรม ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคประชาชน ตอบสนองความต้องการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โปร่งใส คุ้มค่า และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ต้องให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ที่ต้องตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนมีรายละเอียดตัวคูณที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณเพื่อใช้ในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในขั้นกรรมาธิการต่อไป

SPMCnews รายงาน

About Oxegen

Check Also

ทีมงานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ และ ปธ.สื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต. ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้ต้องขังใน เรือนจำ จ. นราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2561

(11 สิงหาคม 256 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *