วันอาทิตย์ , พฤษภาคม 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ.เบตง

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ.เบตง

(10พ.ค.61) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา นำคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมติดตาม ประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปปฏิบัติ ในรอบ 6 เดือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อ.เบตง จ.ยะลา ได้แก่ เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อบต.ตาเนาะแมเราะ และอบต.อัยเยอร์เวง โดยมีนายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และผู้บริหารเทศบาลเมืองเบตง ข้าราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
นายยุทธนา วิมลเมือง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการ กิจกรรม และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการป้องกันการทุจริต การป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การสร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

เป้าหมายให้เกิดการบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานตามเจตจำนงที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้แสดงไว้ อันเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดยประชาชนสามารถตรวจผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ที่www.nacc.go.th “เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตของ อปท.” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา จะส่งเสริมให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ครบทุกแห่งในปี พ.ศ. 2561 นี้

อาดินันท์ มะลี  รายงาน

About Oxegen

Check Also

รอมฎอน กับ การดูแลสุขภาพร่างกาย และสิ่งที่ควรรู้

ข้อมูล สาธารณสุ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *