วันอาทิตย์ , มีนาคม 24 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / รัฐบาลมอบหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางของสถาบันปอเนาะในพื้นที่ชายแดนใต้ เพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพ

รัฐบาลมอบหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางของสถาบันปอเนาะในพื้นที่ชายแดนใต้ เพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพ

 (10 พฤษภาคม 2561) เวลา 10.30 น. ที่หอประเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมในพิธีเปิดงานพร้อมมอบหลักสูตรและอบรมชี้แจงแนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2561 / ฮิจเราะห์ศักราช 1439 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมมือกับคณะกรรมการสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จัดขึ้น ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอดินันท์ ปากบารา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายชลำ อรรถธรรม   รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 1,000 คนเข้าร่วม

นายอดินันท์ ปากบารา  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นสถาบันการสอนศาสนาอิสลามที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลามให้แก่เยาวชนมุสลิม โดยมี “โต๊ะครู” เป็นผู้สอนและผู้จัดการ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 เพื่อให้ “ปอเนาะ” ได้จดทะเบียนต่อทางราชการและดำเนินงานอย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันศึกษาปอเนาะที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 457 แห่ง (ข้อมูล 10 มิ.ย. 60) โดยใช้ประมวลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ มี 16 รายวิชา ประกอบด้วย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและจริยธรรม และ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

นายอดินันท์ ปากบารา  กล่าวอีกว่า โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องการที่จะพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเน้นความต้องการที่จะให้ผู้เรียนได้รับวุฒิบัตรทางด้านอิสลามศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อให้สามารถเทียบโอนการเรียนรู้และสามารถศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงประมวลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาต่อไป

About Oxegen

Check Also

ผู้สูงอายุ ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้มีหัวใจประชาธิปไตย นั่งวีลแชร์ พร้อมถือไม้ช่วยพยุง แม้จะยากลำบากแค่ไหน ก็ต้องไปเลือกตั้ง

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *