มีนาคม 4, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

INC จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกแถลงการณ์ ขอให้ยุติสงคราม อิสราเอล ฮามาซ ชนวนการซา ตามมติสหประชาชาติ และช่วยเหลือประชาชนพลเรือนเร่งด่วน

แชร์เลย

INC จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกแถลงการณ์ ขอให้ยุติสงคราม อิสราเอล ฮามาซ ชนวนการซา ตามมติสหประชาชาติ และช่วยเหลือประชาชนพลเรือนเร่งด่วน

ที่บ้านเตราะบอน เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ผู้บริหาร สภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีชื่อย่อ “สคป.จชต.” ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Interllectual Network Council.southern border province หรือ INC ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร  เพื่อติดตามประเมินความคืบหน้า ตลอดจนแลกเปลี่ยน การแก้ปัญหาและการพูดคุยสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้  และหารือ กรณีสงคราม อิสราเอล ฮามาซ และผลกระทบการสูญเสียของชาวปาเลสไตน์ ในการนี้คณะ INC ได้ออกแถลงการณ์ ซึ่งมีใจความดังนี้..

อัสสามลามูอาลัยกุม วารอมาตูลเลาะ ฮีวารอกาตูฮ ความสันติสุข ให้เกิดขึ้นแด่ทุกท่าน..ในนามสภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ INC ในกรณีสงครามระหว่าง กลุ่มฮามาซ กับอิสราเอล ในแผ่นดินปาเลสไตน์ ขอวิงวอนให้ทั้ง 2 ฝ่าย เคารพมติสหประชาชาติ ให้ทั้ง 2 ฝ่ายหยุดยิง โดยไม่มีเงื่อนไข และให้หน่วยงานกาชาด เข้าไปช่วยเหลือประชาชนพลเรือนอย่างเร่งด่วน จึงประกาศวิงวอน มา ณ.ที่นี้..

ผู้สื่อข่าวรายงาน การแสดง การ“โบกธง”แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ รวมชาวไทยมุสลิมใน 3 จ.ชายแดนใต้ ยุติสงครามความรุนแรงในปาเลสไตน์ ส่งเสริมสันติภาพ มีหลายจุดมากขึ้น โดยเฉพาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นชาวไทยมุสลิม ที่ถือหลักการ ว่าพี่น้องมุสลิม คือเรือนร่างเดียวกัน ที่ใดเจ็บ มุสลิมทุกคนก็เจ็บปวดเช่นกัน

ที่ชาวปัตตานีกว่า 4,000 คน ละหมาดฮายัตเพื่อพี่น้องปาเลสไตน์   มุสลิมร่วม 4,000 คน ร่วมละหมาดฮายัตและขอดุอาเพื่อพี่น้องมุสลิมในปาเลสไตน์ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พ.ย. 66 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และองค์กรเครือข่ายสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ

จากในสถานการณ์อันรุนแรงระหว่าง อิสราเอล-ปาเลสไตน์ เด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์” เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ในพื้นที่ฉนวนกาซา ดังนั้นมุสลิมซึ่งเชื่อในเรื่องของความเป็นพี่น้องมุสลิมและจิตเมตตาด้านมนุษยธรรมจึงไม่อาจอดทนอยู่เฉยได้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และองค์กรเครือข่าย จึงต้องจัดให้มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติการทางทหารต่อเด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยการร่วมกันละหมาดฮายัตอย่างพร้อมเพรียงกัน ในจังหวัดปัตตานี

รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเครือข่ายในปัตตานีได้มีพื้นที่สาธารณะในการแสดงออกอย่างสันติวิธีและสร้างสรรค์ รณรงค์และสนับสนุนให้ยุติความรุนแรงในปาเลสไตน์ด้วยการละหมาดฮายัตร่วมกัน ดุอา ขอพร และกล่าวขอบคุณ พร้อมชูป้ายหรือธงสัญลักษณ์ของปาเลสไตน์

ในการละหมาดฮายัต นำละหมาดโดย ดร.แวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี รวมทั้งนำขอดุอาให้เกิดสันติสุขในปาเลสไตน์ ปิดท้ายด้วยการอ่านแถลงการณ์ โดย นายชารีฟ สาอิ ตัวแทนเครือข่ายสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ- CAP(Civil Assembly for Peace)

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ  ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านทั้งหลาย

แถลงการณ์ ชาวมลายูมุสลิมปาตานี / จังหวัดชายแดนใต้

ขอประณามรัฐอิสราเอลที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ในฉนวนกาชา ปาเลสไตน์ ส่งผลให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ เด็กทารก และบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตล้มตายจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ เราจึงขอเรียกร้อง 3 ประการดังต่อไปนี้

  1. ขอเรียกร้องให้อิสราเอล ยุติการปฏิบัติการเลวร้ายทันทีต่อประชาชนปาเลสไตน์ 2. ขอให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการกดดันทางการทูตต่ออิสราเอลเพื่อให้ยุติ

ปฏิบัติการทางทหารอย่างเร่งด่วนที่สุด และให้คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมภายใต้กรอบกฎหมาย

ระหว่างประเทศว่าด้วยการทำสงคราม

  1. ขอวิงวอนต่อพี่น้องประชาชาติมุสลิมทั่วทุกมุมโลก “โปรดอย่านิ่งเฉย” และช่วยกันสนับสนุน

ช่วยกันดุอาร์ให้แก่พี่น้องของชาวปาเลสไตน์

#End Genocide, End Apartheid, Free Palestine.

วัสสาลาม…ชาวมลายูมุสลิมปาตานี

4 พฤศจิกายน 2023

ณ มัสยิดกลางปัตตานี

นายชารีฟ กล่าวถึงการรวมตัวในครั้งนี้และอาจมีครั้งต่อไปอีกตามอำเภอต่างๆ  “เราเห็นการรวมตัวในวันนี้ของผู้นำศาสนา ผู้นำการศึกษา ภาคประชาสังคม หลังจากนี้จะมีการรวมตัวกันในระดับอำเภอต่อไป หากปัญหาการสู้รบยัง คงอยู่ การรเรียกร้องและการออกมารวมตัวก็จะมีมาเรื่อยๆ รัฐบาลไทยยังรักษาความเป็นกลาง หากเป็นไปได้ในฐานะที่เป็นรัฐต้องมีการกดดันเพื่อให้ประชาชนได้เคารพ ให้เป็นไปตามกฎที่ลงนามไว้ ปัญหาคือรัฐบาลก็ยังไม่ยอมรับความเป็นรัฐบาลของอิสราเอลที่มาอย่างไม่ถูกต้อง โดยการยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์ เราเรียกร้องคือ ไม่ยอมรับความเป็นรัฐบาลของเขา”

“เสียใจกับสิ่งที่พี่น้องปาเลสไตน์ได้รับผลกระทบและเสียชีวิตทุกวันในขณะนี้ เรามาแสดงจุดยืนว่าเราไม่เห็นด้วย” ฟุตรอ วานิ จากอ.มายอ บอกถึงการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

“พวกเรามาเพื่อบอกว่า ใจเรารู้สึกเหมือนที่พี่น้องปาเลสไตน์ที่โดนกระทำ อิสราเอลทำกับพวกเขาเหมือนไม่เป็นมนุษย์ด้วยกัน เราจะร่วมต่อสู้ไปกับเขา ถ้าไปรบได้ก็จะไป กองทัพไทยกำลังนอนอยู่ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของศาสนา แต่เป็นเรื่องของมนุษยธรรม” กลุ่มเยาวชนจาก อ.หนองจิก บอกความในใจของพวกเขา

 

ภาพ/มะอายือมิง สาแล๊ะ

 83,209 total views,  2 views today

You may have missed