มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

#อย่าปล่อยให้การซื้อสิทธิขายเสียงเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมมุสลิม

แชร์เลย

#อย่าปล่อยให้การซื้อสิทธิขายเสียงเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมมุสลิม

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

จากผลการวิจัยและเชิงประจักษ์พบว่า การซื้อสิทธิขายเสียงเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมมุสลิม และพยามยามตีความเลี่ยงบาลี ว่า เป็นการให้หรือฮิบะห์ ศอดาเกาะห์ และฮาดียะห์ไม่ใช่ริชวะห์(สินบน)โดยเฉพาะจากปากผู้รู้ศาสนาบางท่าน ซึ่งเป็นเรื่องน่า เศร้าและกำลังเป็นมะเร็งร้ายคอยกัดกินสังคมมุสลิม
“ผลการศึกษาพบว่าในพื้นที่ชายแดนใต้การให้สินบนหรือการซื้อเสียงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการกำหนดผลแพ้ชนะของการเลือกตั้งในแต่ละเขต หลักการศาสนาจึงถูกนำมาอธิบายถึงความชอบธรรมในการให้สินน้ำใจ และพยายามอธิบายว่าไม่เข้าข่ายริชวะฮ์ งานชิ้นนี้ได้ข้อสรุปว่าแม้ว่าในตัวบทของหลักการจะไม่เป็นที่อนุญาต แต่ในการปฏิบัติจริงมักจะมีการเลี่ยงบาลีเพื่ออ้างความชอบธรรมของการจ่ายริชวะฮ์อยู่จนเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปในสังคม ด้วยหลักคิดที่ว่าหากสามารถเข้าสู่พื้นที่การเมืองได้แล้วจะเป็นประโยชน์มากกว่า ประกอบกับค่านิยมทั่วไปในสังคมยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน”
อ้างอิงจาก https://cscd.psu.ac.th/th/node/437)

#สินบนในคราบบริจาคกรณีเลือกตั้งคนให้และรับผิดทั้งกฎหมายและหลักการอิสลามอีกทั้งไฟนรกคือสถานที่พำนัก
“ผู้ที่เห็นการให้เงิน การแจกเงินช่วงเลือกตั้งเป็นฮิบะฮ์ ฮาดิยะห์ ศอดาเกาะห์ สินนำ้ใจ (หรือจะเลี่ยงเรียกอะไร)โดยเฉพาะผู้รู้ศาสนา กรรมการอิสลาม โต๊ะอิหม่ามควรตระหนักว่า​ การฟัตวาหรือการวินิฉัยของตนอาจเป็นเหตุให้ความเลวร้ายทางการเมืองในสังคมมุสลิมประเทศไทยเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น​ จากเดิมที่เลวร้ายอยู่แล้ว​ เพราะการเปิดโอกาสให้ใช้เงินซื้อสิทธิขายเสียงได้โดยให้เหตุผลว่าฮาลาล​ จะยิ่งทำให้คนดี​ ๆ​ มีความรู้ที่สมควรเข้าไปบริหารกิจการบ้านเมืองหมดโอกาสที่จะทำเช่นนั้นได้​ แต่กลายเป็นโอกาสของคนมักใหญ่ใฝ่สูงที่พร้อมจะซื้อทุกอย่างได้เพียงเพื่อให้ตนได้ตำแหน่งที่ต้องการมา​ และเมื่อได้มาแล้วก็กระทำการทุจริตคอรัปชั่นต่าง​ ๆ​ นานา​ หรือใช้อำนาจอย่างขาดความเป็นธรรม (คัดลอกสำนวนนี้จากดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ)
1.ดูใน http://spmcnews.com/?p=35461
2. http://spmcnews.com/?p=35670
3. คุตบะห์วันศุกร์ก่อนเลือกตั้ง: อบจ.http://spmcnews.com/?p=35862
4. #คุตบะห์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง
เรื่อง “ซื้อสิทธิ์ขายเสียงทุจริตคอรัปชั่น”บาปทั้งผู้ให้และผู้รับ
โดย อาจารย์สมศักดิ์ พิศสุวรรณ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
……………..
ดาวโหลดเนื้อหาคุตบะห์
https://bit.ly/3gUQpHL
5.คลิปฟัตวา
https://fb.watch/2rEYHXdlcC/
6. http://www.phattanawittaya.com/lesson/%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a1/%e2%96%a0-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ae%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%9a/?fbclid=IwAR1cDaI2K_RPLA0isINjJh7MorKN36Gk5H6SP7q9kT_uu2_zC3MrzFc2BSs
7. https://www.facebook.com/100006776410385/posts/2912221285680390/?d=n
8.ไฟนรกคือที่พำนัก
https://m.youtube.com/watch?v=nsDTfD_qeoM

#ดังนั้นขอให้ผู้นำศาสนาและสำนักจุฬาราชมนตรี เริ่มรณรงค์อีกครั้ง ห้ามนักการเมืองและประชาชนซื้อสิทธิ์ขายเสียง(เพราะจะมีการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคมนี้หรือบางท่านต้องลงคะแนนเสียงล่วงหน้าหรือนักการเมืองรวมทั้งหัวคะแนนเริ่มหาเสียง)แม้บางคนจะพยายามเลี่ยงบาลี ด้วยวาทกรรมต่างๆ ในช่วงนี้ ไม่ว่า ฮิบะห์ ศอดาเกาะห์ และฮาดียะห์ มันก็เข้าข่ายริซวะห์ (สินบน) ตามหลักกฎหมายอิสลาม ผิดทั้งกฎหมายและหลักการอิสลาม

 118,552 total views,  2 views today

You may have missed