วันอาทิตย์ , มกราคม 24 2021
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การเมือง / #ซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดทั้งกฎหมายอิสลามและไทย

#ซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดทั้งกฎหมายอิสลามและไทย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่


(20 ธันวาคม 2563) เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะ ซึ่งการเลือกตั้งทุกครั้งจะมีข้อครหาเรื่อง “การซื้อสิทธิขายเสียงในหลากหลายรูปแบบพัฒนาตามยุคสมัยโดยเฉพาะยุคออนไลน์ซึ่งผิดทั้งกฎหมายไทยและอิสลาม
สำหรับการกระทำที่ถือเป็นความผิดเกี่ยวกับการซื้อสิทธิขายเสียงตามกฎหมาย 1. การซื้อเสียง คือ เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วผู้สมัคร หรือหัวคะแนนนำเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมาเสนอให้ สัญญาว่าจะให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และรวมถึงการจัดเลี้ยง เพื่อลงคะแนน หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใด 2. การขายเสียง คือ เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เรียกรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้สมัคร หรือหัวคะแนน เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใด การซื้อสิทธิขายเสียงเป็น การกระทำความผิดกฏหมาย ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งผู้ที่ซื้อเสียง และผู้ขายเสียงต้องรับโทษตามกฏหมาย
ในขณะที่ตามทรรศนะอิสลามและหลักศาสนาถือว่าเป็นบาปอย่างมหันต์ เป็นส่วนของการรับสินบน (ในหลักศาสนาเรียกว่า al-Rishwah) ตามที่พระเจ้าได้ทรงห้ามในคัมภีร์อัลกุรอ่าน (ซูเราะห์ อัลมาอิดะห์ อายะห์ที่ 41) ในขณะศาสนฑูตมุฮัมมัดได้วัจนไว้ความว่า อัลลอฮฺทรงสาปแช่งผู้ที่ให้และรับสินบน (บันทึกโดยอิหม่ามตุรมีซีย์)ซึ่งสอดคล้องกับการวินิฉัยของ ปราชญ์มุสลิมทั่วโลก เช่นอัลอัซฮัร ประทศอียิปต์ สำนักวินิจฉัยปราชญ์โลกมุสลิม

ดังนั้น เพื่อเป็นคู่มือแด่ทุกคน ทั้งผู้เลือกตั้งและผู้ถูกเลือกตั้งได้นำหลักและคุณสมบัติของผู้นำตามศาสนธรรมที่พระเจ้าได้ดำรัสในคัมภีร์อัลกุรอ่านและวัจนศาสนฑูตมุฮัมมัดมาเป็นกรอบในการพิจารณาดังนี้

1.ผู้นำต้องมีศาสนธรรม ความรู้ ความสันทัด ความสามารถในการในบทบาทหน้าที่ตามที่กล่าวมาแล้ว มิใช่ด้วยเหตุผลการสืบทอดและความร่ำรวย (ซูเราะห์ อัล-บะก่อเราะห์ อายะห์ที่ 247)

2.ผู้นำต้องมีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน ผู้นำเมื่อมีการบิดพลิ้วก็จะต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้นำ จำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งเมื่อไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ ดังดำรัสของอัลลอฮฺในอัลกุรอ่านความว่า แท้จริงอัลลอฮ์ ทรงมีบัญชาแก่พวกเจ้าให้พวกเจ้ามอบความไว้วางใจ (ให้รับผิดชอบการงานหรือตำแหน่งหน้าที่ใดๆ) แก่ผู้ทรงสิทธิของมัน และเมื่อพวกเจ้าทำการตัดสินในระหว่างมนุษย์ พวกเจ้าจงตัดสินด้วยความยุติธรรม แท้จริงเป็นการดียิ่งที่พระองค์ทรงตักเตือนพวกเจ้าในสิ่งนั้น แท้จริงอัลลอฮ์ทรงได้ยิน อีกทั้งทรงมองเห็น (ซูเราะห์ อันนิซาอ์ อายะห์ที่ 58)

3.ตำแหน่งผู้นำและอำนาจการที่ได้รับนั้นคือ อามานะห์ (ความไว้วางใจ) อย่างหนึ่งที่กลุ่มชนได้มอบความไว้วางใจ มอบภารกิจอันทรงเกียรติให้ท่านรับผิดชอบ เพราะท่านศาสนฑูตมุฮัมมัด ได้ทรงวัจนแก่ท่านอบี ซัรรีน (สหายศาสดา) ความว่า อำนาจการที่ได้รับนั้นคืออามานะห์ และในวันกิยามัต (สิ้นโลก) มันจะมีแต่ความอัปยศและความเสียใจ เว้นเสียแต่ผู้ที่นำมันมาด้วยความชอบธรรมและดำเนินการตามภาระที่มีอยู่ (บันทึกโดยมุสลิม)

4.อย่าบิดพลิ้วต่อประชาชนผู้มอบความไว้วางใจ ดังดำรัสของอัลลอฮฺในอัลกุรอ่านความว่า โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าบิดพลิ้วต่ออัลลอฮฺและศาสดา และอย่าบิดพลิ้วต่อความไว้วางใจ (ที่ผู้อื่นมอบแก่) พวกเจ้า ทั้งๆ ที่พวกเจ้าก็รู้ดี (ซูเราะห์ อัล-อัมฟาล อายะห์ที่ 27)

5.ทุกคนต้องถูกสอบสวนในความรับผิดชอบเพราะท่านศาสนฑูตมุฮัมมัด ได้ทรงวัจนความว่า พวกเจ้าทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบ และพวกเจ้าทุกคนต้องถูกสอบถาม จากความรับผิดชอบในบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล

6.ให้ความสำคัญกับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการเมืองภาคประชาชน เพราะประชาชนทั่วไปยังคงมีอำนาจอยู่ในการปกครองและตรวจสอบผู้ที่เขาเลือกไปเป็นตัวแทนของเขาด้วย

การเรียกร้องสู่ความดีปราบปรามความชั่วเป็นสิทธิของทุกๆคนในสังคม และสิทธิในการที่จะตรวจสอบพฤติกรรมของพวกเขา เพราะท่านศาสนฑูตมุฮัมมัด ได้ทรงวัจนความว่า ผู้ใดก็ตามในหมู่พวกท่านได้เห็นความผิดใดๆ ก็จงเปลี่ยนแปลงด้วยมือ (หมายถึงอำนาจถ้ามี) หากเขาไม่มีความสามารถก็จงเปลี่ยนแปลงด้วยลิ้น (หมายถึงตักเตือนคัดค้าน) หากเขาไม่มีความสามารถก็จงเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจ (หมายถึงการเกลียดความผิดนั้น) และนั่นคือความศรัทธาที่อ่อนแอที่สุด บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิม

วันที่ 20 ธันวาคมนี้ นั้นอนาคตของจังหวัดและชุมชนอยู่ในมือท่าน อย่าให้อำนาจเงิน ความเป็นเครือญาติ และการทุจริตทุกประเภทอยู่เหนือความถูกต้องที่อยู่ภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรม
https://www.facebook.com/1245604111/posts/10224457746451622/?d=n
หมายเหตุ
1. การวินิฉัยของ ปราชญ์อัลอัซฮัร ประทศอียิปต์ https://www.facebook.com/100023384344891/posts/831281044328033/?d=n
2. คำวินิจฉัยหุกุ่มการขายเสียงในการเลือกตั้ง
แปลโดยดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด

คณะกรรมการฟัตวาแห่งคูเวต ฟัตวาว่า

“ผู้เลือกตั้งจะต้องเตาบัต(ขออภัยโทษ)ต่ออัลลอฮ์ และจะต้องนำเงินสกปรกที่เอามาในการขายเสียงคืนให้กับเจ้าของ หากทำไม่ได้ก็ให้ใช้เพื่อการกุศลทั้งหลาย(ยกเว้นสร้างมัสยิดและพิมพ์กุรอาน)”

ที่มา : เว็บไซต์ทางการของสำนักฟัตวาแห่งคูเวต
http://alwaei.gov.kw/volumes/558/doors/Pages/fatawi.aspx
3.มุฟตีจอร์เเดนให้ทัศนะว่า “ซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดทั้งกฎหมายและหลักการอิสลาม
https://www.talabanews.net/ar/مفتي-المملكة-هدايا-الانتخابات-حرام-ورشوة#.X8BdvyU5qEc

About Oxegen

Check Also

แหล่งเที่ยว เสน่ห์ เขาพลายดำ ขนอม จ.นครศรีฯ ในช่วงโควิด

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *