กรกฎาคม 13, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

การรวมพลเยาวชนมลายูปาตานี/ชายแดนใต้: จากปีที่ผ่านมาสู่ปีแห่งการเข้าอกเข้าใจกัน

แชร์เลย

อับดุลสุโก ดินอะ 

 

“📜“ MELAYU RAYA 2023 “ เยาวชนคนรุ่นใหม่ปาตานี/ชายแดนใต้ นับหมื่นคนสวมชุดมลายูร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมความเป็นมลายูให้คงอยู่คู่กับพื้นที่จากรุ่นสู่รุ่น ณ หาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

🌟การรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนชายชาวมุสลิมมลายูนับหมื่นคนที่แต่งกายด้วยชุดมลายู เพื่อร่วมกิจกรรมการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม MELAYU RAYA 2023 ณ ชายหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จัดโดย กลุ่ม สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ เป็นกิจกรรมการรวมตัวกันของเยาวชนคนรุ่นใหม่ (เปอร์มูดอ เปอร์มูดี)ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการแต่งกายชุดท้องถิ่นชุดมลายู ซึ่งโดยปกติการแต่งตัวเช่นนี้มักพบเห็นในโอกาสงานสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองงานมงคลต่างๆ รวมถึงวันสำคัญอย่างวันรายอ (อีฎิ้ลฟิตรี) ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่สามในการจัดกิจกรรมลักษณะนี้โดยกำหนดวันที่ 3 ของวันรายอ เป็นวันรวมตัวเพื่อทำกิจกรรม ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 24 เมษายน 2566 การจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้ MELAYU RAYA เสมือนเป็นกิจกรรมงานประจำปีที่จะเกิดขึ้นในทุกๆปี และเป็นพื้นที่การแสดงออกของเยาวชนชาวมลายู จังหวัดชายภาคใต้ของไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ต้องการสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมความเป็นมลายูให้คงอยู่คู่กับพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

อย่างไรก็แล้วแต่การรวมพลเยาวชนมลายูมุสลิมปาตานี/ชายแดนใต้ในปีที่ผ่านมานั้นถูกจับตามองจากหน่วยความมั่นคง

(อ่านเพิ่มเติมใน
https://www.matichonweekly.com/in-depth/article_551694) แต่สำหรับปีนี้นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมิหนำซ้ำหน่วยความมั่นคงได้อำนวยความสะดวกอย่างมากมายหลังร่วมพูดคุยกันก่อนการจัดกิจกรรมอันจะส่งผลต่อการสร้างปัจจัยเอื้อต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้

สำหรับหน่วยความมั่นคงได้สะท้อนต่อเรื่องนี้ว่า

🏝️ทั้งนี้การรวมตัวกันของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กับการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นมลายู ผ่านการแต่งกาย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการอำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องอำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจรของการเดินทาง การบริการทางการแพทย์ การบริการอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงอำนวยความในสถานที่จัดงานเป็นต้น ประกอบกับที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายรวมถึงส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของทุกศาสนามาโดยตลอด และพร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมของประชาชน หากกิจกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ดีและช่วยเสริมสร้างให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุข

🎯กิจกรรม MELAYU RAYA 2023 ในปีนี้ ได้มีระเบียบข้อบังคับชัดเจน ว่าด้วย…

– ห้ามนำธงที่มีลักษณะสุ่มเสี่ยงที่อาจจะกระทบถึงความมั่นคงเข้ามาในบริเวณจัดงานเว้นแต่เป็นธงสีประจำหมู่บ้านหรือชมรมกลุ่มเท่านั้น
-หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะทำให้เกิดการหมิ่นเหม่ และสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายความมั่นคง
-หัวข้อประเด็นในการปราศรัยเน้นให้ตระหนักถึงความหลากหลายของอัตลักษณ์และการอยู่ร่วมกัน
-ไม่อนุญาตให้นำอาวุธหรือของมีคมทุกชนิดเข้ามาภายในงานต้องปลอดอาวุธ100%
-เคารพกฎระเบียบจราจรไม่กีดขวางกฎจราจร และ พรบ.ความสะอาด
-ให้ความเคารพและเชื่อฟังคณะผู้จัดงานและดุลยพินิจของคณะผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

🌺 และจากกฎข้อบังคับดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเยาวชนที่เข้าร่วม โดยกิจกรรมสามารถดำเนินการไปอย่างราบรื่น และ สร้างสรรค์ท่ามกลางการอำนวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐและคณะผู้จัดงานเป็นอย่างดี

✍️สำหรับกิจกรรมในงาน MELAYU RAYA 2023 กิจกรรมทั้งหมดจะใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสาร รวมถึงการทำกิจกรรม โดยกิจกรรม การพบปะครั้งนี้จะแบ่งกลุ่มเป็นจังหวัด และมีการแนะนำตัวแทน ของตัวแทนแต่ละจังหวัด โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันกล่าวเปิดงาน และกล่าวชโดย รักษาการประธานสมัชชาประชาคมเพื่อสันติภาพและกองเลขาธิการ และนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดง ศิลปะเชิงสัญลักษณ์ การขับร้องเพลงเพื่อชีวิตภาษามลายูถิ่น พร้อมกับการกล่าวสัตยาบันคำมั่นสัญญาพร้อมสัญลักษณ์ทางภาคภาษามลายู และภาคภาษาไทย เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มเยาวชนมลายู ให้มีความภาคภูมิใจ และจะร่วมสืบสานอนุรักษ์รักษาอัตลักษณ์ความเป็นลูกมลายู (อาเนาะมลายู )ให้คงอยู่กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากรุ่นสู่รุ่น

หมายเหตุชมคลิปรายงานข่าวใน https://fb.watch/k72rje8wAN/?mibextid=v7YzmG

 90,063 total views,  2 views today

You may have missed