ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

วันประวัติศาตร์รวมพลคน(มุสลิม)สงขลาคัดก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมเอื้อTPIPP และทุนใหญ่จีนในที่สุด”เบื้องหน้าเจ้าแม่เบื้องหลังนิคมอุตสหกรรม”

แชร์เลย

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

รายงานด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและผู้อ่านทุกท่าน

4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.
มัสยิดตักญีดุลอาบิดีน (บ้านปากบางสะกอม) ม.1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
เป็นประวัติศาสตร์มุสลิมสงขลาหลายพันคน (จากทุกมัสยิดในจังหวัดสงขลาซึ่งมีมัสยิดประมาณ400 กว่ามัสยิด มัสยิดละ 10 คน นอกจากนี้ยังมีจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม) รวมตัวละหมาดขอพรต่อพระเจ้า แสดงตนอย่างสันติวิธี คัดค้านการก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิม ที่สูงที่สุดในโลกของบริษัทTPIPPในพื้นที่หมู่1 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

หลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การปกป้องชุมชน:ความชอบธรรมของชาวบ้าน
-ตัวแทนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสงขลา
-ตัวแทนสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้
-อาจารย์ฮารูน ยีหมะ

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ได้เขียนบทความต่อเรื่องนี้ว่า มีเจตนาแอบแฝงที่ไม่ได้เกิดจากศรัทธาที่บริสุทธิ์ โดยท่านได้สะท้อนว่า “ผมเติบโตในครอบครัวจีนอพยพที่มาปักหลักที่หาดใหญ่เป็น generationที่3 พวกเราไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่บ้านทุกวันและไม่ทานเนื้อวัว ความเคารพศรัทธาต่อความกรุณาบารมีของเจ้าแม่กวนอิมเป็นสิ่งที่ผมและทุกคนประจักษ์ หลังจากนิคมอุตสาหกรรมชะงักจากที่ชาวบ้านจะนะไม่ยอมรับจนเกิดการประท้วงและมีมติ ครม ให้ยุติการเดินหน้าโดยให้รอผลการศึกษา SEA ก่อน ความชะงักงันครั้งนั้นทำให้ TPIPP ต้องแก้เกมส์ การชะลอโครงการครั้งนั้นทำให้การสร้างนิคมอาจสร้างไม่ได้ หรือต้องปรับรูปแบบให้เล็กลง หรือถ้าจะสร้างได้ก็ช้าไปอีก 2-3 ปี ทำให้นักลงทุนจีนเสียความเชื่อมั่นที่จะมาลงทุนกับ TPIPP มีการถอนตัวหรือเปลี่ยนใจ TPIPP จึงต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนจีนให้กลับมา เพราะนิคมจะนะนั้นมีแต่จีนเท่านั้นที่จะมาลงทุน แผนการสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในโลกจึงเกิดขึ้น เพื่อแก้เคล็ดและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน การสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ จะสร้างที่สะกอมเทพา อยู่บนเนินเขาหันหน้ามายังชายฝั่งทะเลจะนะที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรม หวังให้เจ้าแม่แผ่บารมีให้สามารถสร้างนิคมจะนะได้ การสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้แม้สร้างในที่ดินส่วนบุคคล (ปัจจุบันปรับพื้นที่ให้เตียนโล่ง เจาะบาดาล เครื่องจักรเริ่มเข้าทำงานแล้ว) แต่เนื่องจากองค์เจ้าแม่สูงมาก จะสร้างในพื้นที่เกษตรกรรมไม่ได้ จึงต้องมีการแก้ไขผังเมืองด้วย ซึ่งทราบว่าทางมหาดไทยไฟเขียวเดินหน้าปรับแก้ผังเมืองให้แล้วทั้งที่ชาวบ้านในหมู่ 1 ตำบลสะกอมเทพา รวบรวมรายชื่อส่งหนังสือคัดค้านอย่างเอกฉันท์ไปก่อนแล้ว ครั้งนี้ถือว่า TPIPP แก้เกมส์ได้ดี เอาประเด็นความเชื่อและศาสนามาเดินนำ คนพื้นที่จะค้านหนักก็ลำบากใจเพราะไม่อยากให้กลายเป็นความแตกแยกของพี่น้องพุทธ-มุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เราเคารพในศรัทธาของผู้คนที่มีต่อเจ้าแม่กวนอิม แต่เราไม่อาจเห็นด้วยกับการที่ TPIPP ก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่สะกอมเทพา ทั้งด้วยเจตนาแอบแฝงที่ไม่ได้เกิดจากศรัทธาที่บริสุทธิ์และความไม่เหมาะสมของสถานที่ตั้งเพราะไปตั้งกลางชุมชนมุสลิม100% นี่คือข้อเท็จจริงจากพื้นที่จะนะ-เทพา” นอกจากนี้บาบอฮุสนีย์ บินหะยีคอเนาะ ได้สะท้อนว่า “ชาวบ้านปัจจุบันออกป้ายรณรงค์ “ชาวบ้านจะนะ-เทพาไม่ต้อนรับ TPIPP พวกเขาสะท้อนว่า เบื้องหน้าเจ้าแม่เบื้องหลังจะนะเมืองอุตสาหกรรม เพราะทราบดีว่าเบื้องหลังการก่อสร้างครั้งนี้มิใช่ด้วยหัวใจที่ศรัทธาที่บริสุทธิ์ มีทุนใหญ่จีนอยู่เบื้องหลัง ในเชิงประจักษ์ยังทุนใหญ่จีนในมาดำเนินการการในไทย จะมาฮุบ เศรษฐกิจชุมชน และสามารถยึดแผ่นดินคนในพื้นที่ คนไทยในอนาคตซึ่งปัจจุบันเราเริ่มเห็นเชิงประจักษ์จากหลากหลายทั้งบนดินและใต้ดินดั่งที่นักวิชาการและท่านชูวิทย์เคยเปิดโปงขอให้รัฐบาลตระหนักถึงความมั่นคงของชุมชน ความมั่นคงทางวัฒนธรรม ความมั่นคงทางทรัพยากรมากกว่าความมั่นคงของทุนต่างประเทศและนายทุนที่ได้รับประโยชน์ หลังจากนี้จะมีกิจกรรมทั้งทางวิชาการและสังคมในการสร้างความเข้าใจต่อเรื่องนี้ต่อเพื่อนต่างศาสนิก เพื่อนร่วมชาติ
หมายเหตุอ่านข่าวก่อนหน้านี้ 1. กรรมการมัสยิดทำหนังสือ ถามทำไมต้องแก้ไขผังเมืองรวม”เอื้อสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในโลก?(อ่านเพิ่มใน https://share.csitereport.com/share.php?post_id=0000025768) 2. คณะกรรมการมัสยิดทำหนังสือ”ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและขอคัดถ่ายการขออนุญาตในการสร้างเจ้าแม่กวนอิม”เอื้อTPIPP?(อ่านเพิ่มใน https://share.csitereport.com/share.php?post_id=0000025769)

3.ชมกิจกรรมย้อนหลังใน
(https://www.facebook.com/zinstudio3233/videos/367210468908804/

 95,571 total views,  2 views today

You may have missed