ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เยือนมาเลเซียเป็นทางการ เชื่อมสัมพันธ์ แก้ปัญหาภายใต้ความร่วมมือในหลายมิติ เพื่อคนไทยในมาเลย์

แชร์เลย

รายงานโดย รพี มามะ จากกรุงกัวลาลุมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
.
หากจะพูดถึง “สหพันธรัฐมาเลเซีย” ประเทศมาเลเซีย ประกอบไปด้วย ๑๓ รัฐ ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อ กับภาคใต้ของไทย จึงมีความใกล้ชิด และติดต่อทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนถึงความมั่นคงของทั้ง 2 ประเทศ มาอย่างยาวนาน ความสัมพันธ์ในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างเข้าใจซึ่งกันและกัน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อการรวมกันเป็นหนึ่งในฐานะประเทศของสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่สำคัญจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วย จ.สตูล ปัตตานี ยะลา สงขลา และนราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อชายแดนกับประเทศมาเลเซีย มีประชาชนชาวไทยไปท่องเที่ยว ไปสร้างอาชีพแรงงาน เป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักศึกษาไทย และอีกหลายส่วนในประเทศมาเลเซียที่เชื่อมโยงต่อกันมาโดยตลอด
.
ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีแรงงานไทยในมาเลเซียคคาดว่า ประมาณ 210,000 คน โดยเป็นแรงงานถูกกฎหมายประมาณราว  8,949 คน ทั้งนี้ในปี 2553 มีแรงงานต่างชาติ ที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในมาเลเซีย จำนวน จำนวน 458,698 คน คน  โดยแรงงานจากอินโดนีเซียจัดเป็นลำดับหนึ่ง ร้อยละ 55.81 และแรงงานไทยจัดอยู่ในลำดับ 9 ร้อยละ 1.45 มาเลเซียมีความต้องการแรงงานไทยสาขาก่อสร้าง งานนวดแผนไทย งานบริการ การเกษตรชายแดน อุตสาหกรรม และงานแม่บ้าน รวมไปถึงภาคอาหารไทยที่ขึ้นชื่อ ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซียไม่มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นบังคับใช้ ค่าจ้างขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเท่านั้น ไทยกับมาเลเซียมีความร่วมมือด้านแรงงาน ในกรอบคณะทำงานร่วม ด้านความร่วมมือแรงงานภายใต้คณะกรรมาธิการ ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-มาเลเซีย


.
ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียประกอบด้วย (1) กลุ่มแรงงานไทยในร้านต้มยำของมาเลเซีย(ร้านอาหารไทย) จำนวนมากกว่า 10,000 คน และ (2) กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งศึกษาระดับมัธยมต้น – มัธยมปลายในโรงเรียนสอนศาสนาของรัฐบาลมาเลเซียจำนวน 350 คน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนมาเลย์เชื้อสายสยาม ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวไทยอาศัยอยู่ใน 4 มณฑลในภาคใต้ตอนล่างของสยาม เนื่องจากเมื่อปี 2452 รัฐบาลสยามตกลงมอบ 4 มณฑลให้อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ กับการให้อังกฤษยอมรับอธิปไตยของสยามในส่วนอื่นของประเทศ คนเหล่านี้จึงตกค้างและกลายเป็นพลเมืองของมาเลเซียในปัจจุบัน
.
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ประกอบด้วย แพทญ์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชือ พรรคภูมิใจไทย (ปัตตานี) นายอับดุลอาซิม อาบู ส.ส.เขต 2 พรรคภูมิใจไทย จ.ปัตตานี นายนัจมุดีน อูมา อดีต ส.ส.หลายสมัย จ.นราธิวาส ดาโตะสรี สุทธิพันธ์ ศรีกานนท์ และว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย จากจังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา และนราธิวาส ร่วมคณะ ในห้วงวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค.2565 ในภารกิจ เชื่อมสัมพันธ์ รัฐบาลไทย กับมาเลเซีย ตลอดจนการเยือน และพบปะรับฟังปัญหาคนไทยในต่างแดน ที่พำนักอาศัยในประเทศมาเลเซีย


.
โดยภารกิจ ที่กรุงกัวลาลุมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะฯ  ได้เข้าพบหารือข้อราชการ ตามลำดับ

ในวันที่ 31 ก.ค.2565 เวลา 12.00 น. รัฐมนตรีไทยและคณะ ได้เข้าพบกับ   YB Dato’ Sri Hajah Nancy Shukri  รมต.กระทรวงท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย

เวลา 17.00 น. เข้าพบกับ yb datuk seri ahmad faizal azumu รมต.กระทรวงเยาวชนและกีฬา ประเทศมาเลเซีย     เพื่อร่วมประชุมหารือ ระหว่างการกีฬาและท่องเที่ยว ของทั้ง 2 ประเทศ ตลอดจนการจับมือ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และอาเซียน เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดฟุตบอลโลก ปี 2030
และวาระอื่นๆ  ต่อมาเวลา 09.00 น.วันที่ 1 ส.ค.2565 คณะฯ ได้เข้า yb datuk seri saravanan a/l murugan รมต.กระทรวงพัฒนามนุษย์ (ดูแลแรงงาน) ประเทศมาเลเซีย

เวลา 11.30 น. เข้าพบปะ กับ yb datuk seri hamzah bin zainudin รมต.มหาดไทย ประเทศมาเลเซีย

เวลา 13.00 น.เข้าพบปะ  yb khairy jamaluddin  รมต.กระทรวงสาธารณสุข ประเทศมาเลเซีย

และเวลา 14.30 น.เข้าพบปะyb tan sri annuar musa i  รมต.กระทรวงการสื่อสารและโทรคมนาคม ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือ 6 กระทรวงหลักของมาเลเซีย ในการแก้ปัญหาให้กับคนไทยทั้งเป็นนักท่องเที่ยว และผู้ที่พำนักอาศัยในประเทศมาเลเซีย

ต่อมา ภูมิใจไทย นำโดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา และคณะทำงาน ได้เดินทางพบปะร่วมเสวนา และแนะนำคณะทำงานพรรคภูมิใจไทย เปิดเวทีเสวนาชาวไทย ย้ำนโยบาย!! พูดจริง ทำจริง ประกอบด้วย ผู้ร่วมเสวนา ในประเทศมาเลเซีย
(1) ตัวแทนจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในมาเลเซีย (2) ตัวแทนจากกลุ่มภาคธุรกิจไทยในมาเลเซีย (3) ตัวแทนจากกลุ่มนักศึกษาไทยในมาเลเซีย (4) ตัวแทนจากกลุ่มนักวิชาการ (5) ตัวแทนจากกลุ่มประชาสังคม/อสม. ไทยในมาเลเซีย (6) ตัวแทนประชาชนทั่วไป


.
พร้อมกันนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา และคณะทำงาน ยังได้เปิดเวทีเสวนาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวไทยจากกลุ่ม ต่างๆ โดยเน้นเปิดโอกาสให้ได้มีการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมแนะแนวทางในการหาทางออกร่วมกัน โดยประเด็นที่ได้มีการเรียกร้อง มีดังนี้
กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารไทย (ร้านต้มยำ)
– สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อบรมวิชาชีพสำหรับแรงงานไทยที่พำนักอยู่ในมาเลเซีย อาทิ การสาธิตการทำอาหาร
ไทย การสอนลูกจ้าง/พนักงานในด้านการบริการ โดยทั้งนี้ เพื่อยกระดับให้การบริการจากผู้ประกอบการร้าน
ต้มยำให้มีมาตรฐานมากขึ้น
– สนับสนุนการทำงานในองค์กร พร้อมประชาสัมพันธ์ “สมาคมอูคูวะห์” ซึ่งเป็นสมาคมที่ก่อตั้งโดยกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านต้มยำไทย เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยทั้งที่อาศัยอยู่ในไทยและมาเลเซียมากขึ้น โดยทาง
สมาคมฯ คาดหวังให้ชาวไทยทั้งที่อาศัยอยู่ในไทยและมาเลเซียเกิดการทำงานร่วมกัน และสมาคมฯ มีความ
พร้อมในการสนับสนุน/ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามความสามารถ
– สนับสนุนในการส่งเสริมแรงงาน-ลูกจ้าง/เยาวชนไทยไทยในมาเลเซีย ในด้านการกีฬาผ่านการจัดกิจกรรม/
การแข่งขันต่างๆ ภายในกลุ่มฯ เพื่อเป็นการจัดสรรเวลาที่มีประโยชน์ อันเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจ
ชักนำกลุ่มบุคลดังกล่าวในการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ
– อำนวยในด้านการดำเนินการขอหนังสือเดินทาง เนื่องจากปัจจุบัน หากบุคคลที่ไม่มีวีซ่า ไม่สามารถยื่นขอ
ทำพาสปอร์ตในมาเลเซียได้ ต้องกลับไปดำเนินการที่ไทย ถือเป็นอุปสรรคในการเดินทาง และส่งผลกระทบใน
ด้านการจัดสรรเวลาทำงานของลูกจ้าง/นายจ้าง/แรงงานไทยในปัจจุบัน
ตัวแทนจากกลุ่มธุรกิจไทยในมาเลเซีย (ร้านสปา/นวดแผนไทย)
ด้านวีซ่าทำงาน โดยขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับราคาวีซ่าให้ถูกลง และเรียกร้องให้อำนวยลูกจ้าง/แรงงานไทย ดำเนินทางการทางเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาไทย
– สนับสนุนในด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม “Chai-Yo Game” จัดโดย “สมาคม TSAM” ซึ่งเป็น
กิจกรรมกีฬาที่เกิดขึ้นในทุกปี ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของกลุ่มนักศึกษาไทยในทุกมหาลัยทั่วราชอาณาจักร
มาเลเซีย เดินทางมารวมตัวเพื่อพบปะและเล่นกิจกรรมร่วมกัน
– แก้ปัญาด้านวีซ่าความล่าช้าของการจัดการ-ดำเนินการต่อวีซ่าของนักเรียน/นักศึกษาไทยในมาเลเซียถือเป็น
ปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ส่งผลให้นักเรียน/นักศึกษาไทยบางคน ไม่สามารถเดินทาง
กลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวได้ตามเวลาที่คาดหวังในช่วงปิดเทอม/วันหยุดยาว
ตัวแทนนักวิชาการ/พนักงานบริษัทเอกชน/Professional Workers
– สนับสนุนให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้พัฒนาศักยภาพผ่านการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากทางรัฐ เนื่องจากชาวไทย
กลุ่มนี้ ค่อนข้างเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการทำงานสูง สามารถกลับไทยเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้
– สนับสนุนในด้านการให้คำปรึกษาแก่ชาวไทยกลุ่มนี้ ผ่านการจัดตั้งองค์กร/ผู้ให้คำปรึกษา
.
ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กล่าวว่า การเดินทางในภารกิจครั้งนี้ ที่มาเลเซีย เพื่อเข้าพบปะหารือ เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับ 6 รมว.กระทรวงหลัก ของประเทศมาเลเซีย ทั้งหมดได้พูดคุยเจรจา ที่เป็นข้องขัดข้อง อยู่ภายใต้กฎหมาย 2 ประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทย ที่จะมาท่องเที่ยว และทำงาน เป็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักศึกษา หรือ ใช้แรงงาน นับแสนคน ส่วนใหญ่ เป็นคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้ได้บรรลุผลในหลายเรื่องๆหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อวิซ่า ให้สะดวกมากขึ้น การข้ามแดนคนไทย ที่รัฐบาลมาเลเซีย ให้ความร่วมมือยกเลิกใช้การลงทะเบียนผ่านแอป Mysejahtera หรือใบลงทะเบียนวัคซีนเข้าประเทศ ประเทศไทย Thailand Pass ประเทศไทยได้ยกเลิกไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกัน มาเลเซียได้เห็นชอบร่วมกันในการยกเลิก เพื่อสะดวกให้คนไทยเข้าประเทศ อย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้นโยบายหลายด้านความร่วมมือ 2 ประเทศ การทูตไทย จะขับเคลื่อนรับฟังคนไทย ในปัญหาหลายๆด้าน เพื่อประสานแก้ไขปัญหา และความร่วมมือในหลากมิติ เพื่อคนไทยที่จะทำงาหรือพำนักในต่างแดน ให้เกิดความสะดวกและเกิดความมั่นคง ในคุณภาพชีวิต และยืนยันทุกกรณี คนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย ปัญหาข้อขัดข้องหลายๆ ประเด็น คณะได้รับฟังข้อเสนอแล้ว จะนำไปสู่การแก้ไข อย่างเป็นระบบ เพื่อประชาชนคนไทยต่อไปอย่างแน่นอน ภายใต้รัฐบาลไทย และในฐานะพรรคภูมิใจไทย เน้นย้ำนโยบาย !! พูดจริง ทำจริง เพื่อคนไทยทุกคน ทั้งในและต่างประเทศ

 72,747 total views,  2 views today

You may have missed