สิงหาคม 18, 2022

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ ชุมชนจาเราะกางา อ.เบตง จ.ยะลา ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชายแดนใต้

แชร์เลย

ด้วยสีสันและลวดลายที่สดใสสวยงาม บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างดี ผ้าปาเต๊ะมีลวดลายที่ประณีตซับซ้อน และมีมากกว่าสองลายขึ้นไปบนผ้าผืนเดียว จึงทำให้ผ้าปาเต๊ะมีความโดดเด่นสะดุดตา ผสมผสานกับฝีมือการเล่นสีอะคริลิก ผสมสีกากเพชร แต่งแต้มลวดลายตามจินตนาการ ปัจจุบันได้มีการนำ ผ้าปาเต๊ะมาประยุกต์ใช้ให้มีความหลากหลาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า ผ้าพันคอ และอื่นๆ ยิ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผ้าปาเต๊ะยิ่งดูมีคุณค่า กลายเป็นผ้าที่มีราคา และเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป

นายอูเซ็น มามะ ประธานชุมชนจาเราะกางา กล่าวว่า ทางกลุ่มสตรีจาเราะกางา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาล เมืองเบตง ที่ได้ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะให้กับกลุ่มอาชีพจาเราะกางา เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีจาเราะกางา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน พึ่งพาตนเองตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐาน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้นำผ้าปาเต๊ะมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าผ้า,หมวก,พวงกุญแจ,แมส ฯลฯ เนื่องจากเป็นผ้าปาเต๊ะมีลวดลายสวยงามอยู่ในตัว และนำมาออกแบบให้ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

โดยผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมีนา ดือมาลี (ประธานกลุ่มแม่บ้านจาเราะกางา) โทร.098-0366925

 27,105 total views,  344 views today

You may have missed