มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

อคศ.จับมือสภานักวิชาการอิสลามมหาวิทยาลัยชายแดนภาคใต้ในการขับเคลื่อน “คัดค้านกัญชาเสรี”อย่างมีเอกภาพ

แชร์เลย


อับดุลสุโก ดินอะ
ฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ อคศ.

25 มิ.ย. 65สภานักวิชาการอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดหลักศีลธรรม (อคศ.) ได้ร่วมปรึกษาหารือกรณี พรบ.กัญชาเสรี ที่กำลังจะผ่านชั้นกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนักวิชาการมีความเห็นว่ากัญชาเป็นสิ่งหะรอมและการเปิดเสรีกัญชาอาจนำมาซึ่งปัญหาทางสังคม และขัดกับหลักการอิสลาม แม้กัญชาจะมีประโยชน์ทางการแพทย์บ้างแต่โทษนั้นมีมากกว่า อย่างที่เกิดขึ้นในอดีตของประวัติศาสตร์อิสลามยุคคอลีฟะฮ์และยุคนักปราชญ์อิสลามในอดีต ดังนั้นสภานักวิชาการอิสลามศึกษาฯ เห็นตรงกันว่า ควรมีการทำความเข้าใจแก่ผู้นำศาสนาและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีกล่าวว่า “ก้าวแรกของการเปิดตัว สภานักวิชาการอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยสำหรับสภานักวิชาการอิสลามศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยเริ่มจากสามมหาวิทยาลัยชายแดนภาคใต้คือ คณะวิทยาการอิสลาม มอ.ปัตตานี คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ม.ฟาฏอนี และสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดหลักศิลธรรมหรืออคศ.เปิดเวทีทางวิชาการเพื่อร่วมแก้ปัญหากฎหมายกัญชาเสรี ณ ห้องประชุมอัลฆอชาลี คณะวิทยาการอิสลาม มอ.ปัตตานี วันนี้(เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.)

ปัจจุบัน “สภานักวิชาการอิสลามศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย” ประกอบด้วยนักวิชาการอิสลามจาก 3 สถาบัน คือ คณะวิทยากรอิสลาม มอ.ปัตตานี คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ม.ฟาฏอนี และสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ส่วน “องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดหลักศิลธรรม” มี ดร.วิสุทธิ์ บินลาเตะ เป็นประธาน ประกอบสมาชิกจากองค์กรต่างๆ ประมาณ 25 องค์กร #สำหรับ กำหนดการกิจกรรม 13.00-13.30​ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา 13.30-13.45​ชี้แจงเป้าประสงค์ของการจัดสัมมนา โดย ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม แนะนำองค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดหลักศีลธรรม โดย อ.ดร.วิสุทธิ์ บินลาเต๊ะ ประธานองค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายฯ 13.45-14.00​ให้ข้อมูลสถานการณ์ พรบ.และ มุมมองจากทีมแพทย์เกี่ยวกับกัญชา ​​โดย นพ.อนันต์ชัย ไทยประทาน ประธานมูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณกุศลและคณะ 14.00-16.00​หลักการอิสลามว่าด้วยกัญชงกัญชา ​​ประเด็น ​​​1.คำฟัตวาของสำนักจุฬาราชมนตรี พ.ศ.2563 ​​​2.ใบและดอกของกัญชาฮาลาลหรือฮะรอม (ทางการแพทย์และสันทนาการ) ​​​3.สารในกัญชา (THC และ CBD) แยกออกแล้วจะฮาลาลหรือไม่ (เพื่อใช้ทางการแพทย์) ​​​4.ปริมาณสารแค่ไหนถึงจะฮาลาล? ​​​5.หากเสรีกัญชาที่กระทบและทำลายสังคม หลักการอิสลามว่าอย่างไร ​​​6.จุดยืนของมุสลิมต่อเสรีกัญชา และสิ่งมึนเมาอื่นๆ 16.00-16.30​สรุปการสัมมนา #อคศ.จับมือสภานักวิชาการอิสลามมหาวิทยาลัยชายแดนภาคใต้ในการขับเคลื่อน “คัดค้านกัญชาเสรี”อย่างมีเอกภาพ

 34,839 total views,  2 views today

You may have missed