วันอังคาร , กุมภาพันธ์ 19 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / ศอ.บต. ชูนโยบายเกษตรฐานราก เร่งประชุม จนท. ที่เกี่ยวข้องจัดทำแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร สร้างฐานข้อมูลกลางสอดรับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ศอ.บต. ชูนโยบายเกษตรฐานราก เร่งประชุม จนท. ที่เกี่ยวข้องจัดทำแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร สร้างฐานข้อมูลกลางสอดรับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ อาคารอำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. ศอ.บต.    ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร ประมง และปศุสัตว์ จังหวัดปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส  นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  และเจ้าหน้าที่จากสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศอ.บต. เข้าร่วม  โดยในการประชุมเป็นการรับชมการนำเสนอรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ รวมถึงการร่วมพิจารณาการกำหนดขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต

พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  รองเลขาธิการ ศอ.บต.  กล่าวถึงความสำคัญในการดำเนินการเพื่อจัดทำแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเป็นการนำข้อมูลบรรจุเข้าไปในระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงการทำงาน ทั้งเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และสามารถดึงข้อมูลมาปรับใช้ได้ทันที  เพื่อสอดรับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ถือเป็นการทำงานที่ต้องบูรณาการร่วมกัน  ซึ่งในปัจจุบันเกิดภาวการณ์เหี่ยวตายของต้นกล้วยในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

ดังนั้นการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาภาวการณ์เหี่ยวตายของต้นกล้วยในพื้นที่ ต้องบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้ง ศอ.บต. นักวิจัย จาก สกว. นักวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา   รวมถึง นักวิชาการจากสำนักงานเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดพื้นที่และลงสำรวจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว   ซึ่งจากความสำคัญนี้นำมาสู่การจัดทำข้อมูลกลางเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประกอบการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจะสามารถใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกแบบการขับเคลื่อน    ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ของพื้นที่ต่างๆ และสามารถประเมินสถานการณ์ในรอบปีถึงการพัฒนาของพื้นที่    ประกอบกับมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนงานเกษตรฐานรากด้านงานเกษตรที่ให้ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีอยู่ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งปาล์ม มะพร้าว ยางพารา ผลไม้ ฯลฯ เพื่อนำไปสู่การทำฐานข้อมูลที่สามารถเตรียมการและวางแนวทางการพัฒนาในอนาคตได้

SPMCNEWS รายงาน

About Oxegen

Check Also

19 ก.พ. 62 พิธีแห่องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ลุยน้ำในงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

19 ก.พ. 62 พิธี …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *