มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

SOUTH : อบต.โคกเคียน จ.นราฯ นำร่อง เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ คาดไม่ใช่ “ซิโนแวค” และ “แอสตร้าฯ” มั่นใจประชาชนมาลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3,000 คน

แชร์เลย

4 สิงหาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน จ.นราธิวาส เริ่มเปิดจองลงทะเบียนวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยนายรุสลัน อารม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียก ได้สั่งเกตุการณ์บรรยากาศพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีน การจัดสรรหาวัคซีนทางเลือกได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เป็นแม่ข่ายหลัก ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีกองทุนงบประมาน และใช้งบประมานจากองค์กรรัฐเหล่านี้ ผนวกกับงบท้องถิ่นของ อบต.โคกเคียน ในการใช้งบประมานจัดหาจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนในเร็วๆนี้ และมีแผนที่จะจัดซื้อวัคซีนทางเลือกของ จอห์นสันแอนด์จอห์นสันในแผนแรก หากการจัดซื้อวัคซีน วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันไม่สำเร็จ แผนที่สองจะเป็นวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามกรอบบกฎหมาย และงบประมานที่วางไว้ นอกจากนี้บรรยากาศโดยทั่วไป ประชาชนเริ่มทยอยมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องแล้ว
.
นายรุสลัน อารม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียก ได้กล่าวว่า ความคาดหวังการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก เพื่อให้ประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้ชีวิตปลอดภัย และรัฐเองมีมาตรการรองรับต่างๆในระดับท้องถิ่นอยู่แล้ว เงื่อนไขคือ ต้องเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาบัตร ฐานข้อมูลในพื้นที่ ต.โคกเคียน เท่านั้น รับจำนวนตามที่ประชาชนมาลงทะเบียนจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้ โดยจะรวบรวมจำนวนประชาชนที่มาลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด และจะจัดสรรจัดซื้อวัคซีนทันที คาดว่าจะได้ฉีดวัคซีนภายในเดือนกันยายน 2564 ตั้งเป้าวัคซีนทางเลือกแรกเป็น จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (J&J)
.
สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีน ทาง ผอ.กองสาธารณสุข ของ อบต.โคกเคียน ได้ทำโครงการ ทำหนังสือ (MOU) ความร่วมมือไปยังสถานพยาบาลในพื้นที่ หรือใช้พื้นที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการฉีดวัคซีน โดยมีผู้ชำนาญการฉีดโดยแพทย์ และพยาบาลชำนาญการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก 3,000 – 5,000 คน ทั้งนี้ทาง อบต.โคกเคียน ยินดีให้ประชาชนร่วมกันไปลงทะเบียนให้มากที่สุดในระยะเวลาที่กำหนดไว้
#หนุ่มภาคใต้

 

 2,525 total views,  2 views today

You may have missed