กรกฎาคม 13, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

มนร.จัดพิธีปฐมนิเทศ น.ศ.ใหม่ 2565 ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ด้านอธิการบดีฯ ปลื้ม ครม.เคาะ รพ.กัลยาฯ ขยายการบริการเพิ่ม 467 อัตรา 200 เตียง งบประมาฯกว่า 152.78 ล้านบาท

แชร์เลย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณลานพิกุลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
.
ทั้งนี้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยและอยู่อย่างมีความสุข เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางปฏิบัติ ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมของนักศึกษา และด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น และเข้าสู่สังคมใหม่ได้มีอย่างประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ ได้มีจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ จาก 8 คณะ จำนวนทั้งสิ้น 732 คน รวมถึงวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 37 คน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 20 คน
.
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กล่าวว่า กิจกรรมปฐมนิเทศ และเสริมสร้างพฤติกรรมนักศึกษาใหม่ในวันนี้ เป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาใหม่ของแต่ละปีการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ทุกคนให้มีความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้มีโอกาสรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้ทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริม กิจกรรมให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะบ่มเพาะนักศึกษา ให้เป็น ต้นกล้าที่แข็งแรง นักศึกษาเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง ออกไปรับใช้สังคม พร้อมที่จะสร้างความเจริญแก่ตนเอง และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมในอนาคตต่อไป
.
ขณะที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเคาะแผนอัตรากำลัง รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ (มนร.) เพิ่ม 467 อัตรา ขยายจาก 30 เตียง เป็น 200 เตียง ภายในปี 2569 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 จำนวน 467 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น 152.78 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอไว้ เพื่อเพิ่มอัตรากำลัง ให้รองรับการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงอัตรากำลัง 62 อัตรา และมีผู้มารับบริการขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 3,000 คนเท่านั้น คาดจะเพิ่มจำนวนผู้มาใช้บริการมากขึ้นตามลำดับ
#หนุ่มภาคใต้

************

 22,910 total views,  5 views today

You may have missed