มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

SOUTH : อุตสหกรรม จ.นราฯ ตรวจเข้มสถานประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่ เร่งลงพื่นที่เชิงรุกโรงงานต่างๆ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จริง แบบ (Onsite)

แชร์เลย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน สนง.แรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดหางานจังหวัด ประกันสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานแปรรูปยางพารา (นราพารา) ในพื้นที่ ต.สากอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จริง (Onsite) โดยมีนายสมบัติ ชัยรัตนมโนกร ผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานแปรรูปยางพารา (นราพารา) ร่วมต้อนรับฯ
.
โดยคณะได้ตรวจเยี่ยมกิจการภายในโรงงานฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่สวมแมสขณะปฏิบัติงาน และเว้นระยะห่างระหว่างกัน โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นได้มีการประชุมเพื่อแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานแปรรูปยางพาราฯ เช่น การให้โรงงานได้เคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงของสาธารณสุข โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองฯบริเวณหน้าโรงงาน การเน้นความสะอาดภายในโรงงาน และการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง รวมถึงความเข้าใจในการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
.
สำหรับโรงงานแปรรูปยางพารา(นราพารา) ภาพรวมมีพนักงานในโรงงานจำนวน 224 คน ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และมีแรงงานพม่าประมาณ 51 คน ซึ่งที่จังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้คณะทำงานแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านแรงงานในพื้นที่ (ศบค.นธ ) ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการในการดำเนินการ ตามมาตรการควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ(โรงงาน) ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ให้เกิดขึ้นภายในโรงงาน ทั่วจังหวัดนราธิวาส
#หนุ่มภาคใต้

*****************

 2,253 total views,  2 views today

You may have missed