วันอาทิตย์ , เมษายน 18 2021
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ประชาสัมพันธ์ / เทศบาลนครยะลา เปิดตัวกิจกรรม Digital platform to be smart city นำเทคโนโลยีตลาดออนไลน์ช่วยอาชีพค้าขายที่กระทบจากโควิด 19

เทศบาลนครยะลา เปิดตัวกิจกรรม Digital platform to be smart city นำเทคโนโลยีตลาดออนไลน์ช่วยอาชีพค้าขายที่กระทบจากโควิด 19

อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา  รายงาน..

( 4 มีนาคม 2564 ) ที่บริเวณหน้าสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Digital platform to be smart city (ดิจิตอลแพลตฟอร์มสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ)” เพื่อช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

นายสมหมาย ลูกอินทร์ รองปลัดเทศบาลนครยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Digital platform to be smart city (ดิจิตอลแพลตฟอร์มสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ) เป็นการเปิดตัว 2 โครงการ คือ โครงการ Yala Smart City Free WiFi On Line OA โดยให้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ครอบคลุมทุกพื้นที่ กอรปกับการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่านมือถือด้วย Line Official Account (Line OA) ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการในรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น

โดยในปัจจุบันมีประชาชนเพิ่มเป็นเพื่อนกับ Line OA เทศบาลนครยะลา จำนวน 14,753 คน สำหรับระบบ Yala Free Wifi มีประชาชนให้ความสนใจเข้าใช้งานแล้วทั้งหมด 6,579 คน แบ่งเป็นเพศชาย 52% เพศหญิง 48% กลุ่มอายุส่วนใหญ่เป็นช่วงวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 20-34 ปี ตลอดจนนำเทคโนโลยีตลาดออนไลน์ เข้ามาแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพค้าขาย หรืออาชีพบริการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งผู้ตกงาน ช่วยตอบโจทย์พฤติกรรม New Normal ของผู้บริโภคและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทำให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปซื้อของตามตลาดหรือพื้นที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก

สำหรับระบบตลาดออนไลน์ ได้นำมาผนวกเข้ากับ Line OA เพื่อดึงดูดและขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงระบบ และเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นมากขึ้น และได้เริ่มทดลองใช้ระบบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สั่งซื้อแล้วมากกว่า 300 ครั้ง (รวม 300 Order) และมีร้านค้าเข้าร่วมในโครงการกว่า 200 ร้านค้า”

ด้านนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลามีนโยบายและเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน ให้กับการพัฒนาจังหวัด ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในจังหวัดยะลาอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณ เทศบาลนครยะลา ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้มาใช้ฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาเมืองต่อไป เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างแท้จริง

About Oxegen

Check Also

“อับฮา สาเม๊าะ” หนุนเสริม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาปันจักสีลัต เพื่อเยาวชนแดนใต้ อีกหนึ่งอัตลักษณ์ ปลายด้ามขวาน

ต้นเดือน เม.ย.2 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *