วันอาทิตย์ , มกราคม 24 2021
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / #รำลึก3 ปีกับการจากไปของ “บังหลีม ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”

#รำลึก3 ปีกับการจากไปของ “บังหลีม ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) รายงาน
Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ครบรอบ 3 ปี ของการจากไป “บังหลีม”มาจากคำว่า อับดุลฮาหลีม หรือ ที่ใครรู้จัก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”อดีตเลขาธิการอาเซียน ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าหนึ่งระดับชั้นนำ “มุสลิมไทย” กล่าวคือ  ท่านได้กลับสู่ความเมตตาของพระเจ้าหรืออนิจกรรม ในวัย 68 ปี เมื่อ 30 พฤศจิกายบ พ.ศ. 2560 หรือตรงกับ 12 รอบีอุลเอาวาล ฮ.ศ. 1439 ตามปฎิทินอิสลามซึ่งตรงกับวันประสูติและสวรรคตของท่านศาสนทูตมุฮัมมัด


เมื่อครบรอบ 3 ปีหรือทุกปี หน้าฟีดส์เฟสบุก และสื่อออนไลน์จึงมีผู้คนพูดถึงความดีของท่าน แม้แต่ต่างประเทศเช่นที่มาเลเซียจัดเสวนาออนไลน์เชิญนักวิชาการมาเลเซีย อินโดนีเซียและไทย สะท้อนบทบาทท่านในการสร้างคุณูปการในสังคมมุสลิมและอาเซียน
สำหรับผู้เขียนเองเคยได้สัมผัสท่าน ท่านเคยได้ให้ความอนุเคราะห์ ให้ขับเคลื่อนโครงการ CRP Project ในขณะเดียวกันก็เคยเขียนบทความต่างๆที่กล่าวถึงท่าน ประมาณ 3 ชิ้น
1. การศึกษาดูงานที่สิงคโปร์ (1) : มุสลิมท่ามกลางพหุสังคมในยุคโลกาภิวัตน์     ในรายงานนี้ กล่าวถึง “วันที่ 29-31 ก.ค. 2550 ท่านได้นำตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ของไทยจำนวน 5 คน คือผู้เขียน อ.นัสรุดดีน กะจิ ผู้บริหารโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ. ศักริน สุมาลี ผู้บริหารโรงเรียนมุสลิมสันติธรรม อ. สุไกนะ พิศสุวรรณผู้บริหารโรงเรียนประทีปศาสน์ อ.รอเซ็ด เบ็นและแหนะ ผู้บริหารโรงเรียนตัสดีกียะห์ และผู้เขียนผู้บริหารโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ เดินทางมาศึกษาวิถีชีวิตและระบบการศึกษาอิสลามของประเทศสิงคโปร์ หลายแห่งเช่นสมาคมผู้รับนับถือศาสนาใหม่ The Muslim Converts” Association of Singapore(Darul Arqam Singapore) สำนักงานกิจการอิสลามสิงคโปร์หรือ MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura หรือ Islamic Religious Council of Singapore) โรงเรียนอัลอิรชาติสลามมียะห์Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah และหอสมุดแห่งชาติ เพื่อนำบทเรียนการจัดการศึกษาที่สิงคโปร์มาปรับใช้ในสถาบันการศึกษาบ้านเรา


หลังจากก่อนหน้านี้ ดร.สุริทร์ พิศสุวรรณ ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประทีปศาสน์ (PFED) ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กับ Dr.Akinori Seki ประธานมูลนิธิซาซากาว่าเพื่อสันติภาพ (SPF) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 22 มิถุนายน 2550 เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการ CRP Project ย่อมาจาก Culiculum Reform of Pondok Project อันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามภาคใต้ (อ่านเพิ่มเติมใน
https://prachatai.com/node/13739/talk)และ(คลิปส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานในโครงการCRP -Project โปรดดูในhttps://m.youtube.com/watch?v=kBL1Qq3zv98)
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามลายูชายแดนใต้สู่ประชาคมอาเซียน


ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้ทัศนะว่า “ประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมที่มีความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุ์ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประชาคมอื่นในองค์การระหว่างประเทศด้วยกันที่มีอยู่ขณะนี้ แม้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของประชาคมอาเซียนในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการก็ตาม ประชากรส่วนใหญ่ของประชาคมก็เป็นกลุ่มประชากรที่มีภาษามลายูเป็นภาษาที่หนึ่งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไนดารุสสลาม ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและพูดภาษามลายูเป็นภาษาที่หนึ่ง และบางส่วนในสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่า กัมปงจามในเขมร และจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยซึ่งมีการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ภาษามลายูมีความสำคัญในประชาคมอาเซียนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในมิติของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มประชากรที่ใช้ภาษามลายูในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเหล่านี้มีรากเหง้าเดียวกันทางภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตอันจะส่งผลต่อการเสริมสร้าง หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคมของอาเซียน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป”(อ่านเพิ่มเติมใน
https://prachatai.com/journal/2012/10/43219)
3.ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ : โลกนี้แค่ที่พัก
https://deepsouthwatch.org/th/node/11502
4.มาเลเซียจัดเสวนาออนไลน์เชิญนักวิชาการมาเลเซีย อินโดนีเซียและไทย สะท้อนบทบาทท่านในการสร้างคุณูปการในสังคมมุสลิมและอาเซียน FORUM KENANGAN
TAN SRI DR. SURIN ABDUL HALIM BIN ISMAIL PITSUWAN

🌺 “SURIN PITSUWAN REFORMIS UMMAH” 🌺

🗓️ Isnin :: 30 November 2020- MALAM INI

⏰ 09:00 Malam (waktu Malaysia)
นักวิชาการที่เสวนา
🔖1. Acan Abdul Razak Panaemale (Walailak University, Thailand)

🔖2. Dato’ Dr. Muhammad Nur Manuty (Pengerusi Ikatan Cendekiawan Islam Malaysia, ICMA)

🔖3. Dr. Farid Mat Zain (Akademia Fakulti Pengajian Islam UKM)

🎙Moderator: Dr. Muhamad Razak Idris (Nadwah Ilmuwan)

สามารถชมย้อนหลังได้ที่
Youtube:
🎥 https://www.youtube.com/user/waptvmy
Facebook:
🎥 https://www.facebook.com/abimalaysia/
🎥 https://www.facebook.com/mywaptv/live_videos/
🎥 Web: www.tv.ideselangor.com
🎥 FB: https://www.facebook.com/ideselangor/video
🎥 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOrd1BQ9umi_XSs4LBJrXBw

About Oxegen

Check Also

ภูมิใจไทย รุกแก้ปัญหานำ้ท่วมครบวงจร “ชายแดนภาคใต้” ไม่รอ “วัวหายล้อมคอก”

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *