กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

“มูเดร์หะยี ฮารน “”วิสัยทัศน์” ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

แชร์เลย

ต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ..

.
หากได้รับการเสริมแรงด้วย “การกระทำ” ที่มี “จุดยืน” อันมั่นคงแล้ว
.
“การเปลี่ยนแปลง”ดังกล่าวนั้น ย่อมมีพลังมหาศาล
.
“หะยีฮารน สุหลง” หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม “ยีรน” วีรบุรุษด้านการศึกษาผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาอันทรงคุณค่าอย่าง “โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ” ใจกลางยะลาเมืองสวยงามสามจังหวัดชายแดนใต้ สถาบันซึ่งผลิตนักเรียนแล้วมากกว่าหนึ่งแสนชีวิต ย่อมมิอาจมองข้ามได้ว่า “วิสัยทัศน์”ของท่าน มีส่วนสำคัญอย่างมาก เป็นแกนหลักในการดำรงอยู่ของ “ธรรมวิทยามูลนิธิ” อย่างเหนียวแน่น
.
ผู้คนมักเรียกท่านติดปากว่า “มูเดร์” อันหมายถึงผู้เป็นเบอร์หนึ่งของสถาบันแห่งนี้ เกิดในครอบครัวที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยเฉพาะบิดาของท่าน “หะยีมูฮำหมัดตอเฮร์” เป็นพ่อค้าเชื้อสายจีนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในปัตตานี ที่มุ่งมั่นปั้นลูกชายคนโตคนนี้ ให้เติบใหญ่ในหนทางการศึกษา ที่ท่านเชื่อแล้วว่า จะ “เปลี่ยนแปลง” ทุกสิ่งอย่างในชีวิตให้ดีขึ้นหลังจากนี้
.
“ยีรน” เริ่มต้นการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลในตำบลปูยุด ปัตตานี เมื่ออ่านเขียนเรียนคล่องจนจบประถมศึกษาปีที่ ๔ อันเป็นการศึกษาภาคบังคับแล้ว ท่านได้โอกาสเข้าศึกษาต่อในรัฐกลันตัน ต่อด้วยที่ปีนัง ด้วยเหตุนี้ทำให้ท่านมีความคุ้นชินในการใช้ภาษาทั้งไทย มลายู อังกฤษ ซึ่งหากเทียบกันกับบรรดาผู้คนในสมัยนั้น ท่านมีต้นทุนด้านภาษาที่น่าอิจฉาอย่างยิ่ง
.
การศึกษาที่กลายเป็นเบ้าหลอมทางความคิดของ “เพชร” จากชายแดนใต้ท่านนี้ส่วนมากแล้วมาจากรัฐปีนัง ด้วยความที่ท่านได้รับประสบการณ์ตรง และได้พบเห็นความเป็นอยู่ในเมืองที่ถือว่า “เจริญที่สุด” แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ท่านมีความคิดที่ก้าวหน้ามากกว่าผู้คนในวัยเดียวกันกับท่าน และยังได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้ก้าวไปอีกขั้นกับการศึกษาในแผ่นดินศักด์สิทธิ์อย่าง “นครมักกะห์” ยิ่งทำให้ความสามารถของท่านเพิ่มพูนขึ้น มีอาวุธทางภาษาอาหรับเพิ่มขึ้นอีกทาง


.
จากประสบการณ์ที่เหนือกว่าวัย เมื่อท่านกลับมายังบ้านเกิด จึงเห็นในสิ่งที่ผู้คนทั่วไป”ยังไม่เห็น” กลายเป็นความฝันที่ท่านมุ่งมั่นสร้างสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน
.
ก่อให้เกิด “ธรรมวิทยามูลนิธิ” ขึ้น ด้วยปณิธานที่เชื่อในวิสัยทัศน์ของท่าน บวกกับความกล้าหาญที่ท่านเดิมพันทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยไม่ย่อท้อ เพียงเพื่อให้เกิดขึ้นซึ่ง “สถาบัน” ที่จะทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง นั้นคือการพัฒนาด้วยการศึกษา
.
การดำเนินงาน บริหารงาน และยังต้องดูแลนักเรียนให้สมกับความไว้เนื้อเชื่อใจของบรรดาผู้ปกครองนั้นมิใช่เรื่องง่าย แต่นั้นก็มิอาจหยุดความหวัง ความเชื่อมั่นของท่าน ในการที่จะพาลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งฝันอันมีความรู้ประดับตัว หัวใจยึดมั่นคุณธรรม ที่ท่านไม่เพียงพร่ำสอนทางวาจาแล้ว ท่านยังสอนผ่านทางการกระทำ ซึ่งเป็นอันทราบดีว่า “มูเดร์” สอนผู้คนผ่านการกระทำมากกว่าคำพูดมาโดยตลอด
.
พ.ศ.๒๕๒๖ ทางสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้อนุมัติปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ แก่ “ท่านหะยีฮารน สุหลง” ซึ่งในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น ใครจะทราบไหมว่าท่านเองไม่ได้รองเท้าคัชชูคู่หรู เสื้อผ้าสำหรับรับปริญญา หรือชุดครุยสวยงาม เนื่องจากท่านเองมิได้นึกหรือหวังในลาภเกียรติเช่นนี้มาก่อน
.
ความทราบถึงบรรดาญาติมิตร จึงต้องเป็นธุระจัดหาให้จบผ่านไปได้อย่างราบรื่น สร้างความปลาบปลื้มและเป็นกำลังใจให้กับบรรดาผู้ร่วมอุดมการณ์พัฒนาตลอดจนลูกศิษย์ที่ทราบดีว่า ท่านนั้นสมควรได้รับมากแค่ไหน
.
๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ลิขิตพระเจ้ากำหนดให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของท่านในโลกนี้ “หะยีฮารน” จากไปด้วยโรคชรา ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ “มหาชนรำลึก” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยบารมี ด้วยผลงาน ด้วยความจริง ที่ท่านได้รับเมตตาจากพระเจ้า ฝ่าฟันอุปสรรคน้อยใหญ่ จนกลายเป็น “มรดก” ทางปัญญา ที่มอบให้สังคม
.
บัดนี้ “ธรรมวิทยามูลนิธิ” ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของมันสมองของสังคม ที่มอบปัญญาชนนับหมื่นแสนในการเป็นพลังสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม อันก่อกำเนิดจากวิสัยทัศน์ของท่านเมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมา
.
ขอคารวะ แสดงความนับถือ แสดงความเคารพในความพยายามของท่าน และขออัลลอฮทรงตอบแทนความดี ยังผลให้มรดกที่ท่านสร้างไว้นี้ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประชาชาติต่อไป, อามีน.

 580 total views,  6 views today

You may have missed