Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ประชาสัมพันธ์ / การศึกษาชายแดนใต้ต้องเพื่อความมั่นคงของมนุษย์แล้วความมั่นคงของรัฐก็จะตามมา ข้อเสนอแนะก่อนได้เลขาสมช.คนใหม่

การศึกษาชายแดนใต้ต้องเพื่อความมั่นคงของมนุษย์แล้วความมั่นคงของรัฐก็จะตามมา ข้อเสนอแนะก่อนได้เลขาสมช.คนใหม่

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
Shukur2003@yahoo.co.uk ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฟาฏอนี โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นหนึ่งใน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาชายแดนใต้เพื่อเสนอแนวทางการบริหาร จัดการด้านการศึกษาและการจัดการทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)จึงขอรายงานดังนี้


๑ .แนวทางการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ที่ประชุมเห็นสอดคล้องกันว่า “การศึกษาชายแดนใต้ต้องเพื่อความมั่นคงของมนุษย์แล้วความมั่นคงของรัฐก็จะตามมา”เพราะตลอดระยะเวลาไฟใต้ จะเห็นได้ว่า “การศึกษาเน้นเพื่อความมั่นคงของรัฐมากกว่า เพราะภาพที่เป็นข่าวเชิงประจักษ์ เห็นการตรวจค้นปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา การที่ทหารเขาไปในโรงเรียนตาดีกาในชุดที่มีอาวุธในการไปจัดกิจกรรม แม้หลายกิจกรรมรัฐพยายามพัฒนานักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหารและโรงเรียน”ในขณะเดียวกันการศึกษาที่นี่ให้หนุนเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต (โปรดดูงานวิจัยของผู้เขียนใน
https://deepsouthwatch.org/th/node/10920)


หนุนเสริมความหลากหลายทางอาชีพ ความสามารถของผู้เรียน ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่สามารถบูรณาการกับหลักศาสนา มีโครงการโรงเรียนSMP บูรณาการอิสลามกว่า200 โรงเรียนที่เป็นนวัตกรรมจากการคิดร่วมกันระหว่างสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กับสำนักงานการศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้และมหาวิทยาลัยในพื้นที่แต่ถูกตัดงบประมาณจึงขอให้ทบทวนนำโครงการนี้กลับมาเพื่อสร้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่สามารถปรับปรนกับยุคโลกาภิวัฒน์แต่ยังคงอันลักษณ์มุสลิม(โปรดดู
http://smp-yru-student.blogspot.com/2019/01/smp_29.html?m=1,
https://smp-yru.blogspot.com/p/blog-page_72.html?m=1)
ปัญหาเร่งด่วนช่วงโควิด รัฐต้องเป็นฝ่ายหนุนเสริม ประสานงาน อำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนไทยทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในการเทียบโอนเข้ามาเรียนในสถาบันต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนทุกสาขาวิชาไม่เพียงเฉพาะสาขาอิสลามศึกษาเพราะมีไม่ใช่น้อยที่นักศึกษาไทยเป็นเรียนสาขาต่างๆด้านสามัญ บางส่วนไปเรียนหลักสูตรศาสนาวุฒิศาสนา (ซานาวี)ในประเทศไทยที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ต่อต่างประเทศในแผนการเรียนศาสนาอาจจะอยู่ปีที่2หรือ3 แต่พอจะมาเทียบโอนในมหาวิทยาลัยเมืองไทยเขาขอวุฒิม.6 หรือเทียบเท่าจากกศน.ดังนั้นควรแก้ระเบียบให้วุฒิซานาวีนี้เป็นเทียบเท่สม.6 ด้วย(เฉพาะคนเรียนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ)
(โปรดดู http://spmcnews.com/?p=32624)
๒ .
แนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-ในที่ประชุมเห็นความสำคัญของนักเรียนและนักศึกษาทุนซึ่งเกือบร้อยละร้อย เป็นทุนการศึกษาที่มาจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงเสนอให้รัฐสนับสนุนทุนมาจากรัฐบาลไทยเองแก่คนไทย ด้วย เพราะคนเหล่านี้เปรียบเสมือนฑูตที่ไปเผยแพร่ประเทศไทย หากเป็นไปได้อีกรัฐบาลไทยก็สามารถสนับสนุนทุนตอบแทนกับประเทศต่างๆที่ให้ทุนการศึกษาต่อคนไทย
-ให้การหนุนเสริมนักเรียนและนักศึกษาทุนเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนเดินทาง กำลังศึกษาและหลังจบการศึกษา เพราะพวกเขาเหล่านี้เป็นบุคคลากรที่ทรงคุณค่าในการประเทศ และรัฐไทยได้กำไรจากบุคคลเหล่านี้ที่มีประเทศอื่นลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในอดีตยอมรับว่าเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียได้บุคลากรอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไปพัฒนาประเทศเขา อันเนื่องมาจากกฎระเบียบไทย ไม่ตอบรับ
ข้อเสนอแนะเหล่านี้ “การศึกษาชายแดนใต้ต้องเพื่อความมั่นคงของมนุษย์แล้วความมั่นคงของรัฐก็จะตามมา”จะได้รับสานต่อแม้ข้อเสนอแนะนี้จะเสนอก่อนจะได้เลขาสมช.คนใหม่ หนึ่งวัน

หมายเหตุ
1.รายละเอียดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิกับสมช.
(โปรดดู https://www.facebook.com/1245604111/posts/10224059839024185/?extid=KG2039xEwFRrHm1R&d=n)
2.ข่าว พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รองผบ.ทบ.) เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) คนใหม่ตามคาด

(https://www.isranews.org/article/south-news/talk-with-director/91987-bigfour.html?fbclid=IwAR0owCLnuxOuS9SPdAab0i9exDwm-voZapQvsIZhSBNCTPpUZq2rSzIImqg)

About Oxegen

Check Also

การใช้กฎหมายพิเศษของรัฐ ยังคงท้าทายแม่ทัพภาค 4 คนใหม่ (พี่เกรียง)ที่หลายคนเรียก

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *