กันยายน 26, 2021

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15 ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปีที่ 18

แชร์เลย

นูอารีซะ ยือริ  รายงาน..

นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15 ร่วมนำเสนอประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปีที่ 18 ประเภทจังหวัดTO BE NUMBER ONE นำทีมโดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาส รักษ์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายกเทศบาลเมืองสุไหงโกลกและผู้อำนวยการโรงเรียน นราธิวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนพระยาวิทยา พร้อมองค์กรเอกชน อำเภอและชุมชนร่วมนำเสนอผลงานบูธนิทรรศการ การนำเสนอรักษาระดับผลงานที่ผ่านมา การนำเสนอผลงานกิจกรรม ณ ห้องประชุมอิมแพ็คฟอร์รั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 135 total views,  2 views today

You may have missed