Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / มุสลิมสายกลาง ความคิดเห็นร่วม “มหาวิทยาลัยอิสลามในไทย-อินโดนีเซีย”

มุสลิมสายกลาง ความคิดเห็นร่วม “มหาวิทยาลัยอิสลามในไทย-อินโดนีเซีย”

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน


30 พฤศจิกายน 2562 ผู้ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ ระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับ IAIN เมือง Curup ประเทศอินโดนีเซีย “International Join of Colloquium “Development of Islamic Education (Islam Moderation -Base)” ณ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟอฏอนี จังหวัดปัตตานี ในเวทีเสวนาทั้งสองมหาวิทยาลัยเห็นพ้องต้องกันว่า สังคมมุสลิมกำลับเผชิญหน้ากับแนวคิดสุดโต่ง และแนวคิดอิสลามสายกลางคือทางออกทางรอดในการแก้ปัญหา


ดร.เราะมัต ฮิดายัต อธิการบดี IAIN เมืองCurup ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยอิสลาม ภายใต้กระทรวงศาสนสมบัติ อินโดนีเซีย ได้กล่าวว่า”มุสลิมในอินโดนีเซียหรือทั่วโลก มี3 กลุ่ม คือ 1.ผู้เป็นแนวคิดสุดโต่ง 2.ผู้ที่ละเลยต่อหลักการศาสนา 3.ผู้มีแนวคิดสายกลาง กลุ่มที่หนึ่งและสอง จะนำความเสื่อมเสียให้กับสังคมและเป็นภัยคุกคามต่อสังคมมุสลิมและโลก ในขณะที่ผู้ที่มีแนวคิดสายกลางจะนำความผาสุกและสันติสุขต่อโลกนี้”
ในขณะเดียวกัน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มคนที่ละเลยต่อศาสนา(บางคน) ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ศาสนาได้ใช้ และละเว้นในสิ่งที่ศาสนาห้าม ส่วนมากกลับมีบทบาทมากในสังคม และสิ่งที่อันตรายที่สุดคือ เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้มีอำนาจในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะและการออกกฎหมายของประเทศ กลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่ทำมาค้าขาย(ที่เกี่ยวกับปัจจัยยังชีพของประชาชน) แน่นอน กลุ่มคนเหล่านี้จะไม่สนใจในธรรมมาภิบาล กลุ่มคนเหล่านี้จะเข้าหาศาสนาบ้างก็ในแง่พิธีกรรมเท่านั้น เช่น เมื่อขึ้นบ้านใหม่และตาย ก็จะเชิญผู้นำศาสนามาทำพิธีกรรม เป็นต้น แต่แนวทางการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กลับไม่นำศาสนามาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต


สมัยศาสนฑูตมุฮัมมัด เคยเตือนสาวกของท่านถึงพิษภัยของลัทธิคลั่งศาสนาไว้ว่า
“พวกเจ้าจงระวังความคลั่งในศาสนา เพราะแท้จริงสิ่งที่ทำให้ชนรุ่นก่อนต้องพินาศก็คือ ความคลั่งในศาสนานั่นเอง”
เพราะฉะนั้นมุสลิมสุดโต่งจะมีเฉพาะบางคน บางกลุ่มที่ไม่เข้าใจหลักการ เจตนารมณ์และเป้าหมายที่แท้จริงของศาสนา และผู้มีใจเป็นธรรมก็ต้องยอมรับว่าศาสนิกของตนโดยเฉพาะมุสลิมมีกลุ่มเหล่านี้จริงๆ
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ อุมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กล่าวว่า “หลักสายกลางเป็นหลักทางธรรมชาติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้ในอิสลาม และเป็นเอกลักษณ์อันเด่นชัดของอิสลามและของประชาชาติมุสลิม ซึ่งมีลักษณะของความสมดุลในทุกสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์สร้าง บทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮ์คำนึงถึงความสมดุลในตัวของมนุษย์ และวิถีการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสมดุลระหว่างจิตวิญญาณกับด้านวัตถุ โลกอาคิเราะฮ์กับโลกดุนยา จิตใจกับร่างกาย วะฮ์ยูกับสติปัญญา สิทธิกับหน้าที่ ปัจเจกบุคคลกับหมู่คณะ ความเป็นจริงกับ
อัลลอฮ์ได้โองการว่า

{وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (البقرة من آية 143)

“และในทำนองเดียวกัน เราได้ให้พวกเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติสายกลาง เพื่อว่าเจ้าทั้งหลายจะได้เป็นสักขีพยานแก่มวลมนุษย์ และศาสนทูต(มูฮัมมัด) ก็จะเป็นสักขีพยานแก่พวกเจ้า”


ดังนั้นมันจึงเป็นภารกิจของ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในฐานะที่เป็นหนึ่งในจำนวนสถาบันอุดมศึกษาอิสลามเอกชนหนึ่งเดียวของประเทศไทยในการนำธงนี้สู่สังคมไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้
“คณะศึกษาศาสตร์”ทีผลิตครูซึ่งเราเน้นทางสายกลางที่จะต้องสร้าง คำว่า ครูแห่งประชาชาติ “รอบบานี” เป็นการนำองค์ความรู้ด้านศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อันเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนต่างๆในพื้นที่และในภูมิภาคทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ เป็นการยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในพื้นที่และภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่เพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และภูมิภาคในด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ตามแนวคิดอิสลามสายกลางที่มีคุณสมบัติความเพียบพร้อมด้านจรรญามารยาท และวิชาการ”
ตอนท้ายการประชุมที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าจะทำงานร่วมกันตามMoU เพื่อสร้างมุสลิมสายกลางในการอยู่ร่วมในสังคมโลกที่มีความทาทายในยุคดิจิตอล

หมายเหตุ
1.แนะนำ IAIN เมืองCurup ประเทศอินโดนีเซีย

Home


2.แนะนำมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
http://www.ftu.ac.th/main/th/
3.ตัวอย่างบทความผู้เขียนเกี่ยวกับความท้าทายสังคมมุสลิมในการนำแนวคิดสายกลาง (โปรดดูใน
– http://www.islammore.com/view/1282
– http://thaingo.in.th/news/?p=content&act=detail&id_content=1980
– https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/6253-2012-04-10-00-34-08.html
– https://deepsouthwatch.org/th/node/6877

About Oxegen

Check Also

จากสองมุมมองเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศต่อกระบวนการพูดคุย BRN vs รัฐไทยถึงโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรม

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *