วันจันทร์ , กรกฎาคม 22 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / เยาวชนแห่งความหวัง “กลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข ต้นแบบองค์กรด้านเด็กและเยาวชน สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านเกิด”

เยาวชนแห่งความหวัง “กลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข ต้นแบบองค์กรด้านเด็กและเยาวชน สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านเกิด”

 

 

“กลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข”หมู่ที่ 8 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นกลุ่มองค์กรในระดับชุมชนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนภายในชุมชน เพื่อสร้างเกราะคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างสังคมให้น่าอยู่ ตลอดจนเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนห่างไกลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อสร้างให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการดูแลชุมชนอีกด้วย

จากการรวมกลุ่มขับเคลื่อนกิจกรรมที่ผ่านมา กลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุขซึ่งถือเป็นหนึ่งในองค์กรภาคประชาสังคมภายใต้การรับรองจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในปัจจุบันไม่เพียงแต่เฉพาะกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุขในชุมชน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้นจนได้รับรางวัล “องค์กรภาคประชาสังคมต้นแบบ”ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จาก ศอ.บต. เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

โดยล่าสุดกลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข ได้จัดโครงการ“อบรมการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่เพื่อการดูแลชุมชน” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก อบต.ลาโละ ซึ่งเป็นการนำเยาวชนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มฯ ที่มีมากกว่า 30 คน พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนเข้าศึกษาดูงานองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส จำนวน 2 แห่ง ก่อนที่จะเดินทางเพื่อร่วมถอดบทเรียนและอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีศักยภาพในการทำงานพร้อมกับเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมบ้านเกิด ตลอดจนการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสาเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม           ณ ไร่แอลองรีสอร์ทต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  ซึ่งในโครงการฯ ได้รับเกียรติจากนายเอกรัฐ หลีเส็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วย

นายอับดุลปาตะ ยูโซะ ประธานกลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข เล่าว่า “กลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข แม้จะเป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเพียงฟั่นเฟือนเล็กๆ ในการสร้างสรรค์ความสันติสุขในชุมชน แต่ด้วยความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังเยาวชนเราจึงรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ตลอดจนสังคมบ้านเกิดด้วยบทบาทของเด็กและเยาวชน และความสามารถที่เรามีอยู่เราสร้างกลุ่มฯ เพื่อรวมตัวเด็กและเยาวชนในชุมชนมาได้สักระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งกลุ่มถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีกิจกรรมและสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนภายในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมในการออกแบบบ้านเกิดของเราให้น่าอยู่ และที่สำคัญเราต้องการให้ทุกคนเห็นว่า เราคืออนาคตของทุกคน อนาคตที่เราจะสามารถเติบโตได้ด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมบ้านเกิดให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่”

การดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข ทำงานภายใต้หลักคิด “เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน” ที่ถือเอากระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยได้รับการชี้แนะ ส่งเสริม สนับสนุน และคำปรึกษาจากผู้นำชุมชนทุกภาคส่วนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา เช่น ผู้ใหญ่บ้าน, อีหม่าม, สมาชิก อบต.,    ครูสอนตาดีกา เป็นต้น ซึ่งกลุ่มฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม ดั่งสโลแกนกลุ่มฯ ที่ว่า “เยาวชนแห่งความหวัง”

////////////////////////////////////

รายงานโดย…กลุ่มเยาวชนบ้านไทยสุข 

(รพี  มามะ บรรณาธิการช่าว)

About Oxegen

Check Also

รายงานพิเศษ จากสเปนเรื่องบทเรียนการท่องเที่ยวเชิงฮาลาลสเปน สู่ ฮาลาลไทยจะไปทางไหน

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *