Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / คอลัมน์ / เก้าอี้ประธานกรรมการอิสลาม 3 จชต.เหนี่ยวแน่นครองอีกวาระ ขณะที่ประชาชนมุสลิม คาดหวัง กก.อิสลาม จะเกื้อหนุน ร่วมกับภาครัฐ ในแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้

เก้าอี้ประธานกรรมการอิสลาม 3 จชต.เหนี่ยวแน่นครองอีกวาระ ขณะที่ประชาชนมุสลิม คาดหวัง กก.อิสลาม จะเกื้อหนุน ร่วมกับภาครัฐ ในแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้

เก้าอี้ประธานกรรมการอิสลาม 3 จชต.เหนี่ยวแน่นครองอีกวาระ ขณะที่ประชาชนมุสลิม คาดหวัง กก.อิสลาม จะเกื้อหนุน ร่วมกับภาครัฐ ในแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้

วันเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ตามประกาศของมหาดไทย โดยปกครองจังหวัดทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งและบางจังหวัดก็มีรองผู้ว่าทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งส่วนใหญ่จัดที่ห้องประชุมศาลากลางประจำจังหวัด มีการเริ่มกระบวนการเลือกตั้งตั้งแต่ 09.00 เป็นต้นไป บัดนี้ได้ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการเป็นที่เรียกร้อยแล้ว (27 พฤศจิกายน 2560)

สรุปการเลือกตั้งในผลการเลือกตั้งในบางพื้นที่

พื้นที่ กรุงเทพมหานคร ทีมเก่าอาจารย์สมัย เจริญช่าง สามารถรักษาฐานเดิมไว้ได้ โดยการชนะเดิมใหม่ 28 ที่นั่ง ต่อ 2 ที่นั่ง นั่งประธานคณะกรรมการอิสลามอีกสมัย

ส่วน จังหวัดชลบุรี ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี นาย สมหวัง ขำหลี นั่งประธานคณะกรรมการอิสลาม ส่วนรองประธาน คือคนที่ 1  นายกาเซ็ม เจ๊ะดามัน รองประธานคนที่2 นายชาลี ตอฮา รองประธานคนที่3 นายสมาน แจ่มสว่าง และ รองประธานคนสุดท้าย นายพนัส เวชชนะ จากนั้นได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.)ต่อไป

สำหรับ จังหวัด.ระยอง อิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่ จ.ระยอง ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง ที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม อ.เมือง ระยอง แล้วนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเสนอมายังจังหวัดระยอง 27  พ.ย.60 ได้ สรุปมีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด โดยมี นายไพศาล อับดุลลอ นั่งเก้าอี้ประธาน

พื้นที่ จังหวัด.ตราด อิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่ จ.ตราด ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด  นายสมาน อาดัม ได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด.ต. ดร.โกมล ดุมลักษณ์ สามารถรักษาตำแน่งประธานได้อีกสมัย

พื้นที่จังหวัดสงขลา การคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้มีขึ้น ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา

จ.สงขลา เลือกใช้วิธีการชูรอเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยผู้ทำการชูรอคือบรรดาอิหม่ามทุกท่านใน จ.สงขลาซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 398 คน กระจายอยู่ใน 14 อำเภอ ของ จ.สงขลา นายศักดิกรียา  บินแสละ นั่งประธานคณะกรรมการประจำจังหวัดสงขลาอีกสมัย

อีกพื้นที่หนึ่งที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือน นครศรีธรรมราชกลุ่มนะฮ์ฎอตุลอุมมะฮ์ ซึ่งเป็นทีมใหม่ ที่มี สายตระกูล พิศสุวรรณ ให้การสนับสนุน ชนะ

พื้นที่ชายเดนใต้

จังหวัดปัตตานีได้การเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำหวัดปัตตานี ที่ อาคาร ที่อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี โดยใช้เวลาการนับคะแนน 15ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง เริ่มนับคะแนนตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย.จนถึงเวลา 06.38 น. ผลการเลือกตั้ง ทีมเก่า นายแวดือราแม มะมิงจิ สามารถรักษาแชมป์ได้อีกสมัยนั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมการอิสลามเป็นสมัยที่4 ได้สำเร็จ ซึ่งในทีมได้รับเลือก จำนวน 19 ที่นั่งได้แก่ 1. ดร.แวดือราแม มะมิงจิ   นาย มะ กูเต๊ะ 3. นายอาลี มะลี 4. นายเซ็ง ใบหมัด 5. นายเจ๊ะหามะ หะยีดือราแม 6. นายมูฮำหมัด หะยีแวสอเสาะ 7. นายอับดุลราหมาน กือมอ 8. ดร.อับดุลไฮมีน สาและ 9. นายสิหะมูดิง วาโมง 10. นายศอลาฮุดดีน หะยียูโซ๊ะ 11. นายอูมา แมะ 12. นายเจะฮูเซ็ง เจ๊ะอูบง 13. นายสะมะแอ มาแย 14. นายนิรมาน อีซอ 15. นายมัมุง สามะ 16. นายฮามะปูซี ดัมแม 17. นายอดุล แจ๊ะแน 18. นายยูกิมลี ฮาเระ และ 19. นายดอเลาะ กานิง

ส่วนทีมคู่แข่ง ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 11 คน ได้แก่ 1. นายอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ 2. นายอาห์มัด โต๊ะมิง 3. ดร.อาฮามัดกาแม แวมูซอ 4. นายอัศมี โต๊ะมีนา 5. รศ.อับดุลเลาะ อับรู 6. นายรุสดี ตาแย๊ะ 7. นายมูหามะ กาเร็ง 8. นายมูหัมมัดเฟาซี ดอเลาะ 9. นายดอเลาะ กานิง 10. นายยาดอเลาะ และ 11. นายมะหะมะอาลี นอจิ

สำหรับพื้นที่ปัตตานี อีหม่ามประจำมัสยิดที่ขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมาย มีทั้งหมด 706 แห่ง มีอิหม่ามผู้มีสิทธิเลือกในครั้งนี้เพียง 689 คน เพราะบางมัสยิดนั้นอีหม่ามว่างจากการเสียชีวิต ยังไม่ได้แต่งตั้งใหม่ และอีหม่ามที่ออกมาใช้สิทธิในครั้งนี้ (27 พ.ย.) ที่ผ่านมา เข้ามาประชุมในการเลือกตั้ง จำนวน 660 คน และอิหม่ามที่มาแสดงสิทธิมาลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 659 คน ไม่มาใช้สิทธิเพียง 1 คน โดยผลการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ มีบัตรเสีย จำนวน 31 ใบ ท่ามกลางผู้สนับสนุน และผู้ร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคัก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนการเลือกตั้งตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอิสลามที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 30 คน ที่จะทำหน้าที่เลือกประธาน คงต้องรอทางจังหวัดว่าจะเรียกประชุมวันไหน ที่ไหน อย่างไร เบื้องต้นได้รับการแจ้งมาว่าจะนัดประชุมภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ต่อไป

นราธิวาส ทีมเก่ากวาดยกทีม

27 พ.ย.2560 นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธาน ประชุมคัดเลือก กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้อีหม่ามประจำมัสยิดพื้นที่ จ.นราธิวาส ทั้งหมด  666 มัสยิด มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 664 ท่าน อีก 2 มัสยิด อีหม่ามประจำมัสยิดเสียชีวิตก่อนหน้าและไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งคงว่างอยู่

ทีมผู้สมัครชุดเก่า นำโดย นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ อดีตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสคนล่าสุดส่งผู้สมัคร 28 คน  สำหรับผลการนับคะแนนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส  ทีมผู้สมัครกรรมการอิสลามที่นำโดยนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามนราธิวาส ที่พึ่งสิ้นสุดวาระ ได้หมดทีม 28 ที่นั่ง ส่วนอีก 2 ที่นั่ง คือทีมซามานี ยูโซะได้ 3 ที่นั่ง ที่นั่ง ซึ่งนับได้ว่า ชุดเดิมที่นำโดยนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ยังคงเหนียวแน่น สามารถรักษาความไว้วางใจจากอีหม่ามผู้ใช้สิทธิ์ รักษาเก้าอี้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อีก 1 วาระ เป็นวาระที่ 3  ต่อไปอีก 6 ปี

ยะลา บาบอแอ นั่งประธานอีกสมัย

พื้นที่จังหวัดยะลา ทีมเก่าที่นำโดย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหลายสมัยอย่างนายสะมะแอ ฮารี ได้รับเลือกทั้งหมด 27 ที่นั่ง ส่วนอีกสามที่นั่งเป็นผู้สมัครอิสระ สามารถนั่งเก้าอี้ประธานได้อีกหนึ่งวาระ

ผู้นำศาสนาจากจังหวัดนราธิวาส ให้ความเห็นว่า จากผลการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ทีมเก่าสามารถรักษาตำแหน่งประธานได้ทั้งสามจังหวัดเกิดจากความศรัทธาของอีหม่ามที่มาต่อตัวประธานเป็นหลักซึ่งปัจจัยการชนะอยู่ที่ตัวบุคคลของประธานสัดส่วนใหญ่

หลังจากที่ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้ว  30 คนที่ได้รับการคัดเลือก ก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ ก่อนที่จะมีการประชุมคัดเลือกตำแหน่งสำคัญภายใน 15 วัน เช่น ตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 1 ตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด รองประธานเลขานุการอย่างละ 1 ตำแหน่ง และกรรมการอื่นๆ ต่อไป

 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประชาชนชาไทยมุสลิม ยังคงต่างความหวัง ผู้ที่เป็นคณะกรรมอิสลาม โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม และจริยธรรมสูง และมีความเป็นธรรม ตลอดจนสามารถที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐ ในการร่วมแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นฝังรากยาวนานกว่า 13 ปี

ข่าว/ภาพ กองบรรณาธิการ SPMCNEWS

About Oxegen

Check Also

สัมภาษณ์พิเศษ…นักธุรกิจหนุ่มมุสลิมชายแดนใต้ ท่ามกลางความรุนแรง วิกฤติเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ที่มองกลับกันคือโอกาสทางธุรกิจความสำเร็จ

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *