วันจันทร์ , สิงหาคม 20 2018
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น (page 3)

ท้องถิ่น

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนวิว อำเภอสุไหงโกล ก จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. คัดเลือกเจ้าของ 10 กิจการชายแดนใต้ พัฒนาต่อยอดด้านธุรกิจ รองรับเมืองเศรษฐกิจ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุม …

Read More »

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชนในการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดโครงการ …

Read More »

คณะทำงานโครงการสานต่อที่พ่อทำจัดประชุมเตรียมการจัดงานโครงการสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง เพื่อติดตามการเตรียมการดำเนินการจัดงานระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2561

คณะทำงานโครงการสานต่อที่พ่อทำจัดประชุมเตรียมการจัด …

Read More »

สาธารณสุขอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดอบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561

(6 ก.ค. 61) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศาลา …

Read More »

วัฒนธรรมจังหวัดยะลา นำ 244 หมู่บ้าน ร่วมจัดตั้งชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ สร้างคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คืนสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้

(6กค.61) ที่ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเล …

Read More »

ศอ.บต. สอดรับนโยบายรัฐบาลดึงเครือข่ายบัณฑิตอาสาร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สู่ระดับ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 (5 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาค …

Read More »

“ผู้แทนพิเศษฯ” ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ฟื้นภูมิปัญญา ‘น่ำข้าว’ เปลี่ยนสวน – ปลูกข้าว ‘สุไหงปาดี’ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ประชาชน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ภารกิจกลุ่มงานที่ 5 งาน …

Read More »

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมผลิตรายการโทรทัศน์ สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศตอนแรกในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

(3 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมกระยาทิพย์ โรงแรมปาร …

Read More »

ศอ.บต. ลงพื้นที่ ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี นำหน่วยนโยบายสังคมจิตวิทยา ตรวจติดตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/(ตำบลสันติธรรม

 (2 กรกฎาคม 2561) ที่ ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังห …

Read More »