วันเสาร์ , กุมภาพันธ์ 29 2020
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / หมอสุภัทรเชิญร่วมเวทีเเลกเปลี่ยน “จะนะน่าอยู่นะจ๊ะ”

หมอสุภัทรเชิญร่วมเวทีเเลกเปลี่ยน “จะนะน่าอยู่นะจ๊ะ”

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) รายงาน..
ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลาเชิญทุกท่านร่วมเวทีเเลกเปลี่ยน “จะนะน่าอยู่นะจ๊ะ” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “จะนะ อนาคตที่รุ่งเรืองหรือรุ่งริ่ง” ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา
📌กำหนดการ:
13:00-13:30 น. ลงทะเบียน
13:30-14:00 น. นำเสนอข้อมูล “จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดย นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ
14:00-15:00 น. เวทีเสวนา “จะนะ อนาคตที่รุ่งเรืองหรือรุ่งริ่ง” โดย
1) รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณะมนุษยฯ ม.ทักษิณ
2) ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณะเศรษฐศาสตร์ มอ.หาดใหญ่
3) ดร.เกื้อ ฤทธิบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.ปัตตานี
4) ดร.อลิสา หะสาเมาะ คณะมนุษยฯ มอ.ปัตตานี
5) อาจารย์อับดุลสุโก ดินอะ รร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
“หัวใจกิจกรรมครั้งนี้ คือสร้างการรับรู้”

หมายเหตุ
ก่อนหน้านี้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา มีนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญ อบจ.สงขลา นายอำเภอจะนะ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอจะนะ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจะนะเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในอำเภอจะนะ เพื่อให้คณะกรรมการนำไปพิจารณา ข้อเสนอแนะทั้งหมดจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะในโอกาสต่อไป


ท้้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ โดยที่อำเภอจะนะ ยังไม่มีการวางแผน และจัดทำผังเมืองรวม ทำให้ไม่มีการกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามทิศทางอย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้นในปี 2559 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้มอบหมายให้บริษัท พิศุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัดดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีพื้นที่วางผังเมืองรวม 372 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง และระบบเมือง การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตราการทางผังเมือง ส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงการส่งเสริมสร้างโอกาส และเพิ่มขีดความสามารถ การพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/search/top/?q=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%20%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2&epa=SEARCH_BOX
1.ติดต่อแจ้งจำนงเข้าร่วมได้ที่https://www.facebook.com/supathasuwannakit/, https://www.facebook.com/supat.hasuwankit
2. คำถามชาวจะนะ กรณีจะนะ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

คำถามชาวจะนะ กรณีจะนะ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”


////////////////////////////////////

About Oxegen

Check Also

เด็กชายแดนใต้มีศักยภาพ ถ้าคุณ เปิดและให้โอกาสเขาเหล่านั้น

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *