Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / เด็กชายแดนใต้มีศักยภาพ ถ้าคุณ เปิดและให้โอกาสเขาเหล่านั้น

เด็กชายแดนใต้มีศักยภาพ ถ้าคุณ เปิดและให้โอกาสเขาเหล่านั้น

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 -15.30 น. ณ ห้องน้าพราว โรงแรม CS PATTANI อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้เขียนได้รับเชิญให้เข้าร่วม “กิจกรรมวันสิทธิเด็กสากล ครั้งที่ 5” เครือข่ายปกป้องเด็กจังหวัดชายแดนใต้ (CPN)
กิจกรรมวันนี้ได้ทราบจากผู้จัดว่าจัดขึ้น”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านสิทธิเด็กให้กับหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปกป้องและคุ้มครองเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนในการปกป้องและคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบ และเพื่อสร้างพื้นที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างปกป้องตนเองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกระบวนการสันติภาพ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมครั้งนี้
1. เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 400 คน
2. หน่วยงานรัฐ จำนวน 50 คน
3. องค์กรพัฒนาเอกชน และ ประชาชน จำนวน 50 คน
รวมทั้งสิ้น 500 คน

กิจกรรมในวันนี้ใช้สโลแกน EVERY CHILD HAVE A RIGHTS: 3Ps ผ่าน
นิทรรศการทูตสิทธิเด็กประจำโรงเรียนนำร่อง การนำเสนอผลการดำเนินโครงการสิทธิเด็กในโรงเรียนนำร่อง 7โรงเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาโครงการสิทธิเด็กในโรงเรียนนำร่อง
นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะจาก กลุ่มด้วยใจเปิดเผยว่า “กิจกรรมวันนี้มีองค์กรเครือข่าย CPN 22 องค์กร ประกอบด้วย
1. กลุ่มด้วยใจ
2. มูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(NUSANTARA)
3. สมาคมฟ้าใส
4. องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี HAP
5. สมาคมประชาสังคมนราธิวาส
6. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
7. ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) จังหวัดปัตตานี
8. ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) จังหวัดนราธิวาส
9. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF)
10. กลุ่มเยาวชนบ้านควน
11. สมาคมศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กกำพร้า
12. สลาตันเนเจอร์
13. กลุ่มเสวนาจู่โจม
14. กลุ่มพิราบขาว
15. กลุ่มบุหงารายา
16. กลุ่มเซากูน่า
17. ธนาคารใจอาสา
18. ครอบครัวรอยยิ้มหมู่บ้านเป็นสุข (KPS)
19. Deep south watch/ DSJ (Deep south journalist)
20. สมาคมสะพานปัญญา
21. สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสา มอ.
22. ชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา


สำหรับการเดินทางของสิทธิเด็ก CPNนั้นท่านเปิดเผยเพิ่มเติมว่า “วันสิทธิเด็กสากลทุกปีคือวันที่ 20 พฤศจิกายนแต่ด้วยปีนี้ทีมงาน CPN ไม่สะดวกจึงเลื่อนมาจัดงานในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เราเตรียมงานมาตั้งแต่การเริ่มต้นอบรมเด็กเรื่องสิทธิเด็กเบื้องต้นที่โรงเรียน และให้เด็กส่งตัวแทนมาอบรมหลักสูตรเข้มข้นร่วมกัน 7 โรงเรียนเป็นเวลา 2 วัน และนำผลการอบรมไปสื่อสารและส่งต่อความรู้ให้กับเด็กในโรงเรียนแต่ละโรง และวันนี้วันที่พวกเขาได้ออกแบบวางแผนงานวันสิทธิเด็กสากลเอง จัดบูทเอง แสดงเอง เป็นพิธีกรเอง และเชิญเพื่อนๆมาร่วมเรียนรู้กัน พี่ๆทีม CPN ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เด็กๆเด็กเป็นพิธีกรได้ดี อาจจะมีล้นๆบ้าง เสียงเงียบบ้าง ลืมบทบ้าง แต่เราก็ผ่านกันมาได้ เด็กมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตนเองได้ดี สนุก และทำให้เพื่อนๆทีมาและต่างโรงเรียนอยากเรียนรู้เรื่องสิทธิเด็กมากขึ้น วันนี้พี่ๆลุ้นตลอดงานหมดแรงแบบไม่ได้ทำอะไร แต่พี่ๆขอบอกว่าภูมิใจที่เห็นความร่วมมือของเด็กๆ พัฒนาการที่ดี ความสามัคคี พลังในตัวเด็กที่แสดงออกมาเด็กต้องการคำขอบคุณ คำชม ความรุ้สึกที่ว่าผู้ใหญ่ภาคภูมิใจในตัวเขา ครูก็แอบชื่นชมลูกศิษย์ตนเอง
งานนี้เราไม่ได้วัดที่จำนวนผู้เข้าร่วม เราไม่ได้วัดที่ผลงาน แต่เราวัดศักยภาพที่เด็กฉายออกมาในวันนี้
ขอโทษถ้าพี่ๆดูแลไม่ดี ดุไป ขอบคุณผู้ใหญ่ภาค NGO ที่มาอยู่ร่วมในงานทั้งวัน ขอบคุณ NGO INGO ภาคประชาสังคม ภาครัฐที่สนับบสนุนเราและ
เรา CPN ขอบคุณเด็กทุกคนและเราภูมิใจเด็กทุกคนคะ”


น.ส.สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์นักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) ม.อ.ปัตตานีซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กในอนาคต เปิดเผยหลังเสวนาผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า
“ การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เก่งกาจมากมาย เห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆ และผู้ใหญ่ทุกคนที่ลุกขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม พร้อมให้เมล็ดพันธ์เยาวชนเติบโตต่อไปฉันเชื่อเสมอว่างานทุกอย่างที่สร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่น ถือเป็นงานงานที่มีคุณค่าเสมอ ยิ่งงานนั้นสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ฉันถือว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ทำ
ดีใจที่ได้ #ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้เด็กรู้สิทธิตนเอง #และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
ด้วยรักและขอบคุณ จากครูเดียร์หัวใจเด็ก”
หมายเหตุทำความรู้จักนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ
ใน
https://news.thaipbs.or.th/content/254355

About Oxegen

Check Also

การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องไปด้วยกันระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติความท้าทายของรัฐ

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *