มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

พูดจริง-ทำจริง สนันสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนตาดีกา ดันให้อยู่ในระบบเหมือนประถมศึกษาไทย

แชร์เลย

เยาวชนคืออนาคตของชาติ เมื่อได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการการศึกษา ทำให้เด็กมีคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต โรงเรียนตาดีกาซึ่งเป็นชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม ในการเรียนการสอนด้านศาสนาอิสลาม จำเป็นมากสำหรับทุกภาคส่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้การสอนการสอนเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่จะได้ไม่ให้คนที่คิดไม่ดีว่า “ตาดีดาคือแหล่งบ่งเพาะความคิดต่างจากรัฐ”

ล่าสุดเมื่อ 19 ส.ค 65 นายเกษมสันต์ สาแม ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต1 จังหวัดยะลา พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ดิษฐพงศ์ภักดี ผู้ประสานงานในพื้นที่ และคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)นูรุลมุตมาอินนะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พบปะเยี่ยมนักเรียน ผู้นำศาสนา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง โดยมีนายแวปอ บาดง ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้อิสลามประจำมัสยิดนูรุลมุตมาอินนะห์ นายอับดุลรอแม มาหะมะ กำนันตำบลตาเซะ ให้การต้อนรับ

“ตาดีกา เป็นศูนการเรียนรู้ระดับแรกๆเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในหนทางศาสนาอิสลาม หากเด็กๆได้ผู้นำไม่ว่าจะด้านไหน เด็กก้จะมีพฤติกรรมแบบนั้น ทางศูนย์หวังมากต่อการจักการเรียนการของตาดีกา ให้อยู่ในระบบของประเทศไทยอย่างชัดเจน เหมือนกับการศึกษาชั้นประถมศึกษาแบบปกติ เพราะเด็กที่เรียนตาดีกาคนไทยเหมือนกัน” ผู้บริหารตาดีการนูรุลมุตมาอินนะห์ กล่าว

โรงเรียนตาดีกาเป็นสถาบันในชุมชนมุสลิม มีวัตถุประสงค์ปลูกฝังหลักการศาสนาเบื้องต้น ให้เด็กๆเป็นมุสลิมที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ทำให้เด็กเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม เมื่อเติบโต เป็นผู้ใหญ่ ได้เป็นคนดีในชุมชน มีคนดี สังคมก็จะดี ปัญหาต่างๆก็แก้ไขได้ การพัฒนารูปแบบต่างๆก็จะตามมา บ้านเมืองเจริญ เศรษฐกิจดีทุกคนก็อยู่อย่างเป็นสุข

“เมื่อก่อนผมเป็นนายกเทศมนตรีสะเตงนอก ได้คลุกคลีพร้อมสนับสนุนสนุนกิจกรรมตาดีกามาโดยตลอด จึงรู้ว่าสถาบันดาตีกาจำเป็นมากสำหรับลูกหลานนับถือศาสนาอิสลาม และวันนี้ได้มาสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมด้วยมอบคำภีร์อัลกรุอาน และสานงานตาดีกา ไม่ว่าระบบการเรียนการสอน กิจกรรม พร้อมพลัดดันเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาของรัฐให้ได้ เราพูดจริง เราก้ต้องทำได้จริง และเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เพราะตาดีกาศาสนิกอื่นก็สามารถเรียนได้” ว่าที่ผู้สมัครสส.เขต 1 จังหวัดยะลา พรรคภูมิใจไทย กล่าว

 

 36,979 total views,  2 views today

You may have missed