Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

Recent Posts

คณะทำงานสานต่อที่พ่อทำลงพื้นที่ตรวจโครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไทยนิยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดยะลา

( 27 มีนาคม 256 …

Read More »

ชูการท่องเที่ยว กรือเซะ ปัตตานี เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว Halal Tourism ขับเคลื่อนโดยชุมชน ยันดึงจุดเด่นพื้นที่กรือเซะ ในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

( 26  มีนาคม 25 …

Read More »