วันจันทร์ , กรกฎาคม 22 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / “รองไกรศร” ศอ.บต. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สนองนโยบาย แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

“รองไกรศร” ศอ.บต. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สนองนโยบาย แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(6 กันยายน 2561) ที่ ห้องประชุมพญาตานี  โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ นโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. วิทยากรจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมบรรยาย ส่วนกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยประธานกรรมการหมู่บ้าน  บัณฑิตอาสา ข้าราชการที่เป็นวิทยากรครู ก. ครู ข. จำนวน 80 หมู่บ้าน ในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ตามที่คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ดำเนินโครงการที่สำคัญของการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 โครงการ คือโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเป็นฐานรากของสังคมของการแก้ปัญหา แพ้ชนะอยู่ที่หมู่บ้าน ศอ.บต. ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2560 จำนวน 40 หมู่บ้าน และในปีนี้ เพิ่มอีก 80 หมู่บ้าน เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้หลักการคือร่วมคิด ร่วมทำ รวมวางแผน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดรายได้มีความสามัคคี

ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “ นโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” กล่าวตอนหนึ่งว่า การขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องบูรณาการกับทุก ภาคส่วน ทั้งประชาชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น โดยมีวิทยากรครู ก ครู ข คณะกรรมการหมู่บ้านให้เกิดไทยนิยม สำหรับวันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นำเสนอผลการดำเนินงานและแสดงความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนและถอดบทเรียนเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค กระบวนการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนในปีหน้าอีกด้วย

สำหรับในกิจกรรมมีการนำเสนอผลงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลเป็นการถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อค้นหารูปแบบการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการเป็นแบบอย่างให้หมู่บ้านใกล้เคียงได้เรียนรู้ และที่ได้ประสบความสำเร็จ อีกทั้ง นำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในปีต่อๆไป เพื่อก้าวสู่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านความมั่นคง มิติด้านการพัฒนา และมิติด้านความเข้าใจในพื้นที่อีกด้วย

//////////////////////

โดย ทีมงานบรรณาธิการ

About Oxegen

Check Also

รายงานพิเศษ จากสเปนเรื่องบทเรียนการท่องเที่ยวเชิงฮาลาลสเปน สู่ ฮาลาลไทยจะไปทางไหน

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *