Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / กระทรวงศึกษาธิการ จับมือบริษัท Google ประเทศไทยยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education”

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือบริษัท Google ประเทศไทยยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education”

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือบริษัท Google  ประเทศไทยยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ก.ย. 2561  ที่ หอประชุมแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล ร.15  ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education”

เพื่อมาสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการใช้อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชันต่างๆ เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผลที่ได้คือการเพิ่มคุณค่าในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างบูรณาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนากระบวนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สอนมีการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทเอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จำกัด  สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  โดยกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าว 7 รุ่น จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 3,252 คน

ด้าน พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการยกระดับและพัฒนา ระบบทางด้านการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสิ่งสำคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือ การนำเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Google ประเทศไทย มาดำเนินการเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ตนเองก็ได้ชี้แจงให้กับผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 ทั้งหมดมี 7 รุ่น วันนี้เป็นการอบรมให้ครูของโรงเรียนมัธยมทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อผลักดันในการที่จะดำเนินการเรียนการสอนสู่ยุค 4.0 ได้ ก็ต้องพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดังนั้นในวันนี้เทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลชุดนี้ วันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Google ประเทศไทยก็ถือว่าเป็น เป็นครั้งที่ทำให้ เติมเต็มการศึกษาให้สมบูรณ์ขึ้น ให้มากที่สุด โดยกำหนดให้เกิดขึ้นใน 6 ภาค ของประเทศไทย มีการนำร่องที่ 1 จังหวัดในแต่ละภูมิภาค

ส่วนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กำหนดให้จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในห้วง 4 ปีที่ผ่านมาในเรื่องของการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการที่จะเรียนแล้วมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ก็เพื่อให้ครบถ้วนทุกอย่าง โดยการใช้นวัตกรรม

ภาพ/ข่าว/ นายสาเล็ม ครู จ.ปัตตานี

 

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

เกษตรอำเภอเบตง มอบต้นกล้า 6,800 ต้น ผลักดันเกษตรกรปลูกกาแฟ เป็นพืชเสริม สร้างรายได้ หลังราคายางพาราตกต่ำ

เกษตรอำเภอเบตง …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *