มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

รองเลขา ไกรสร ศอ.บต. เน้นย้ำในเวทีรับฟังเสียงเยาวชนในเครือ อ.สายบุรี “เยาวชนคือเสียงสวรรค์ ต้นกล้าของชาติพัฒนาชายแดนภาคใต้

แชร์เลย

รองเลขา ไกรสร ศอ.บต. เน้นย้ำในเวทีรับฟังเสียงเยาวชนในเครือ อ.สายบุรี “เยาวชนคือเสียงสวรรค์ ต้นกล้าของชาติพัฒนาชายแดนภาคใต้ 

ที่โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สำนักข่าวอามานร่วมกับศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) และ โรงเรียนดรุณศาสน์ ได้จัดโรงการโครงการเสียงเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนในเครือข่าย อ.สายบรี 8 โรงเรียน  จำนวน120 คนซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6 มีเยาวชนจากเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงและตัวแทนชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสังเกตการณ์  (วันที่  20 พฤศจิกายน 2560)

 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดกล่าวว่า รัฐบาลดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่อนข้างมาก แต่ยิ่งสร้างความเข้าใจพี่น้องเราสะท้อนมาว่า ไม่เข้าใจ รัฐบาลเร่งสร้างความเป็นธรรม แต่พี่น้องกลับบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ศอ.บต. จึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยจัดโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 50 ล้านบาท มอบแก่ภาคประชาสังคมนำไปจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งมีภาคประชาสังคมกว่า 500 องค์กรเสนอโครงการเพื่อดำเนินกิจกรรม โดยโครงการเสียงเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้สิ่งที่ต้องการรับฟังจากนักเรียนคือ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ เนื่องจาก ศอ.บต.ให้ความสำคัญและรับฟังเสียงของประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะเสียงของเยาวชนซึ่งเปรียบเป็นเสียงสวรรค์ในพื้นที่

 

“วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มีเยาวชนมาร่วมกันซึ่งเป็นต้นกล้าของประเทศชาติ วันนี้ทุกคนจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่ได้และคนที่เป็นฮีโรนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบ เนื่องจากอำนาจที่ยิ่งใหญ่นั้นจะมากับความรับผิดชอบ ที่ใหญ่ยิ่ง” นายไกรศร กล่าว

นายยูนัยดี วาบา ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา กล่าวว่ามีความยินดีที่วันนี้ทางโรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับคณะของรองเลขาธิการ ศอ.บต.คณะครูและคณะผู้จัดงานจากสำนักข่าวอามาน ผู้อำนวยการ กล่าวอีกว่า เยาวชนคือผู้ที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม และที่สำคัญมากกว่านั้นคือการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งทางโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาและโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมวันนี้ เราพร้อมและยินดีที่จะมีส่วนร่วมกับทุกคนโดยเฉพาะการพัฒนาที่นำไปสู่การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายตูแวดานียา มือรีงิง ผู้อำนวยการสำนักข่าวอามานได้กล่าวถึงโครงการที่จัดมานี้ว่า  เยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ชุมชนและสังคมใดที่มีเยาวชนดีย่อมเจริญและมีการพัฒนา โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังเสียงเยาวชนในพื้นที่ว่า ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องใด เพราะอะไร โดยเฉพาะปัญหาการศึกษาและปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งจัดเวทีมาแล้ว 7 เวที ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยนักเรียนส่วนใหญ่สะท้อนความเห็นเรื่องความมั่นคงว่า ในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนมาก มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต แนะนำให้ลดจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างบรรยากาศให้พื้นที่น่าอยู่ ด้านการศึกษานั้น หน่วยงานภาครัฐควรพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ดีขึ้น ส่วนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยเสนอตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราและใช้คนในพื้นที่ทำงานในโรงงานด้วย

และสำหรับข้อเสนอจากเวทีในวันนี้ทางสำนักข่าวจะนำไปประมวลและนำเสนอเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ต่อไป ซึ่งขอเสนอจากเวทีวันนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้

ทำไมพวกเราไม่กล้าแสดงออก เป็นคำถามจากผู้เข้าร่วมโครงการที่สะท้อนให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันการแสดงออกของเยาวชนที่เป็นข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหานั้นยังมีน้อยมาก ขอเสนอให้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ และมีข้อคำถามจากผู้เข้าร่วมถึงการตั้งด่านของหน่วยงานความมั่งคงมีจำนวนมาก ว่ามีวัตถุประสงค์อะไร เจ้าหน้าที่จากหน่วย ฉก.สันติสุข ที่เข้ามาสังเกตการณ์เวทีได้ถือโอกาส ตอบให้กับผู้เข้าร่วมว่า เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนจำเป็นต้องตั้งด่านตรวจ ในพื้นที่ต่างๆ

ข่าว/ภาพ.กองบรรณาธิการ SPMC

 1,465 total views,  2 views today

You may have missed