มิถุนายน 23, 2024

สื่อเพื่อสันติspmc

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ศอ.บต.ร่วมปศุสัตว์ สุ่มตรวจเนื้อวัวเถื่อน ชายแดนโกลก หลังรับเรื่องร้องเรียน

แชร์เลย

ศอ.บต.ร่วมปศุสัตว์ สุ่มตรวจเนื้อวัวเถื่อน ชายแดนโกลก หลังรับเรื่องร้องเรียน

21 พฤศจิกายน 2560   ณ ตลาดจำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส        นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 9       ปศุสัตว์จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบการนำเข้าเนื้อวัวผิดกฏหมาย

สืบเนื่องจากการประชุมที่ ศอ.บต. เรื่องการแก้ไขปัญหาการนำเข้าเนื้อวัวผิดกฎหมายที่ผ่านมา  มีมาตรการในการแก้ปัญหาการนำเข้าเนื้อวัว  และเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย โดยมีแบบแผนบูรณาการในระยะเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่  1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2560  4 มาตรการ  คือ  1.จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบชายแดนตลอดแนว  2. ตรวจสอบห้องเย็น 3. ตรวจสอบตลาดค้าเนื้อสัตว์                       และ 4. ตั้งจุดตรวจเฉพาะกิจระยะยาว ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และการจับกุมการลักลอบจำหน่ายเนื้อโคและกระบือแช่แข็งจากต่างประเทศ

โดยนางสาวนฤมล  นุตยะสกุล  กล่าวว่า ครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ในตลาดและห้องเย็นจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบเนื้อที่นำเข้าผิดกฎหมาย  ทั้งนี้ได้แจ้งเจ้าของกิจการห้องเย็นและผู้ค้าเนื้อสัตว์ ถึงการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ยังไม่มี                          การตรวจสอบ อาจมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงเตือนว่าอย่านำเข้ามาจำหน่าย เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย  การตรวจสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้ง ตำรวจ ทหาร พาณิชย์ สาธารณสุข  ซึ่งในส่วนของ ศอ.บต. จะเร่งประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกสร้างความเข้าใจถึงการลักลอบนำเข้าเนื้อว่ามีผลอย่างไรกับผู้ผลิตและผู้บริโภค พร้อมฝากหน่วยงานต่างๆ ให้ช่วยดูแล โดยเฉพาะปศุสัตว์จังหวัดให้มีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกระทำผิดต่อไป

ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบตามเป้าหมายการบูรณาการร่วมกัน  โดยที่ผ่านมาได้มีการตรวจเยี่ยม ณ ด่านศุลกากรในพื้นที่ อำเภอตากใบ อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงโกลก  ซึ่งมีปศุสัตว์เขต 9  เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจสอบ    ซึ่งผลการสุ่มตรวจสถานที่ต่างๆ  ยังไม่พบการทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดได้ให้ความสำคัญต่อการมีใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการร่วมประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการในการป้องปรามการทำผิด   จึงทำให้การตรวจสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวภาพทีมงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศอ.บต./กองบรรณาธิการ SPMCNEWS 

 1,099 total views,  4 views today

You may have missed