มีนาคม 4, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ศอ.บต.ร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย

ศอ.บต.ร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย

แชร์เลย

ศอ.บต.ร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในประเทศไทย

ที่โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี   นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีรับและส่งมอบนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย โดยมี พลตรี นิพนธ์ รองสวัสดิ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายเรนดี ฮาดีปุตรา ฮาดี รองหัวหน้าฝ่ายกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา คณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย นายสายูตี หะยีตาแห นายกสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซียร่วมต้อนรับ

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคณะจากอินโดนีเซียที่ให้การสนับสนุนคัดเลือกนักศึกษาให้มาฝึกสอนในประเทศไทย โดยมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทั้ง 2 ประเทศเป็นเมืองพี่เมืองน้องกัน เพราะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก  และรัฐบาลมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการศึกษาให้กับพี่น้องชาวมุสลิมโดยเฉพาะภาษา Bahasa Indonesia และภาษาอังกฤษ เพราะต่อไปจะมีการเปิดประชาคมอาเซียนและต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นอยากให้น้องๆ ที่เข้ามาสอนได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมนำเอาสิ่งดีๆในพื้นที่กลับไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวอินโดนีเซียต่อไป

นายหะยียูซุป หมัดหมัน ผู้บริหารโรงเรียนดารุมะฮ์ดียะห์ ต.ท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงการดูแลนักศึกษาฝึกสอนว่า ทางโรงเรียนได้เตรียมหอพักสำหรับนักศึกษา และดูแลในเรื่องของอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค ให้การดูแลเหมือนลูกหลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความปลอดภัยและความเจ็บป่วย ทางโรงเรียนได้ดูแลทุกขั้นตอน ปีที่ผ่านมานักศึกษามีความประทับใจเป็นอย่างมาก สำหรับวิชาที่นักศึกษามาฝึกสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนคือ วิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นในเรื่องของการสนทนาควบคู่ไปกับการเรียนจากเนื้อหาในหนังสือเรียน ซึ่งสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยม

ด้าน Ali Makmur Tarihoran ตัวแทนนักศึกษา ให้สัมภาษณ์ว่า อยากมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งในเรื่องของการใช้ภาษาในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเมื่อฝึกสอนเสร็จสิ้น ตนจะนำภาษาไทยกลับไปเผยแพร่ยังประเทศอินโดนีเซียต่อไปอีกด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้ครูฝึกสอนนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ตลอดจนโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษา  Bahasa Indonesia นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ระหว่างกัน ตลอดระยะเวลา 5 เดือนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว/ สำนักประชาสัมพันธ์ ศอบต

 

 692 total views,  2 views today

You may have missed