มีนาคม 4, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ม.ราชภัฎยะลา คว้ารางวัล พหุภาษา – พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ความขัดแย้ง Chinese National Commission for UNESCO

แชร์เลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชมเชยด้านนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพครู ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาครูตามแนวทางพหุภาษา – พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ความขัดแย้ง จาก Chinese National Commission for UNESCO ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชมเชย จาก Chinese National Commission for UNESCO ด้านนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพครู ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาครูตามแนวทางพหุภาษา – พหุวัฒนธรรม ในงานรับรางวัล  Wenhui Award Ceremony for Asia – Pacific Educational Innovation : Innovational Development Teachers ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 โดยมี 10 ประเทศที่ส่งผลงานนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาครูเข้าร่วม

สำหรับรางวัลดังกล่าว องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ประจำภาคพื้นเอเชีย ประเทศไทย ประกาศให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล  Wenhui Award 2017 เนื่องจากมีการจัดการเรียนสอดคล้องกับ SDG 4 – Education 2030 Agenda และวิสัยทัศน์ของ UNESCO ในด้านการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพแก่ทุกคน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพ ด้านนวัตกรรมของครู เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานี เป็นภาษาแม่ในการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ประมาณ 1 ล้านคน ทำให้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาหลักมีการใช้ในการสื่อสารที่น้อยมาก ซึ่งนั่นหมายความว่า ทักษะทางภาษาไทยของพวกเขาไม่ดีนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยดังกล่าวแล้ว ยังได้บรรจุรายวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ที่มีความสนใจการเรียนการสอนแบบทวิภาษา  ได้ฝึกฝนตนเองก่อนที่จะออกไปประกอบวิชาชีพครูต่อไป

ภาพ/ข่าว นายอับดุลหาดี  เจ๊ะยอ ผู้สื่อข่าว SPMCNEWS  จ.ยะลา

 969 total views,  2 views today

You may have missed