Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / การศึกษา / สพป.ยะลาเขต3ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน

สพป.ยะลาเขต3ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการจัดการศึกษา เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโรงเรียน ครู และผู้เรียน ที่เน้นด้านการเป็นผู้บริการ ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้านภาษา ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านอาหาร และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของเบตง

โดยมีวิทยากรแกนนำมาชี้แจงและให้ความรู้ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ อ้วนเส็ง นายสุหริ ทิพย์มณี นายจำลอง จันทรโชติ นายวัชระ จันทรัตน์ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่บริการอำเภอเบตงเข้าร่วมประชุมจำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสครั้งสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเป้าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาต่อเนื่องในพื้นที่ สร้างโอกาสและการเข้าถึงโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน

ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาคน โดยเฉพาะการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนขึ้น ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณากาจัดการศึกษา รวมถึงการติดตามการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาหลักสูตรทำมาค้าขายเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนและทักษะในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อรับทราบพัฒนาการของผู้เรียนตามจุดเน้น การรู้จักทำมาหากินในถิ่นตน พัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน กลมกลืนกับธรรมชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักสูตรทำมาค้าขายเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสู่การปฏิบัติ

นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ยังกล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญที่สุดของการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและชุมชนจะส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝั่งผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ ด้านภาษา เทคโนโลยี เข้าใจวิธีการ รู้จักการศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเองได้อย่างไร ให้เป็นผู้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ มีทักษะการสื่อสารภาษาได้อย่างดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะอาหาร ผลิตภัณฑ์ ในการขยายธุรกิจสู่ออนไลน์ของสถานศึกษาได้ โดยเน้นคุณธรรม ความซื่อสัตย์ของตัวผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นสำคัญ

อดินันท์ มะลี  ผู้สื่อข่าว อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน 

About Oxegen

Check Also

มหาลัยนราธิวาสฯ เปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทิดพระเกียรติ ร.4 เปิดโลกทัศน์ เพิ่มขีดศักยภาพ คนพื้นที่ชายแดนใต้

(18 ส.ค.61) ที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *