วันจันทร์ , พฤศจิกายน 18 2019
Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ท้องถิ่น / ว.เทคนิคนราธิวาสจัดงานครบรอบ 80 ปีคืนสู่เหย้า ครึกครื้น

ว.เทคนิคนราธิวาสจัดงานครบรอบ 80 ปีคืนสู่เหย้า ครึกครื้น


ที่วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ จงรัก พลาศัย เป็นประธานเปิดพิธี งานเลี้ยงสังสรรค์ “คืนสู่เหย้า 80ปี เราพี่น้องเทคนิคนรา” โดยมี อาจารย์ประมินทร์ หะยะมิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสพร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ศิษย์เก่าทุกสาขาวิชา และ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ได้ดำเนินงานมาเมื่อปี 2481 เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้นราธิวาสต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2498 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนโดยกรมอาชีวศึกษาได้ดำเนินการตั้งชื่อใหม่ว่า” โรงเรียนช่างสตรีนราธิวาส” ขึ้นบนพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสในปัจจุบันและในปี พ.ศ.2516 ได้เปลี่ยนชื่อจาก”โรงเรียนช่างสตรี” มาเป็น”โรงเรียนอาชีวศึกษานราธิวาส” ต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2519 กรมอาชีวศึกษาได้สั่งให้โรงเรียนการช่างนราธิวาสกับโรงเรียน อาชีวศึกษานราธิวาสรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันตั้งชื่อใหม่ว่าโรงเรียนเทคนิคนราธิวาสจากนั้นกรมอาชีวศึกษาได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2523 จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2548 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 และบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยให้หลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสวิทยาลัยการอาชีพตากใบสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาสสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสอย่างคงใช้ชื่อเดิมภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรในระดับปริญญาตรีพร้อมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

ในวาระครบรอบ 80 ปีในปี 2561 นี้ทางวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสได้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อและเชื่อมความสามัคคีระหว่างศิษย์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสทั้งมวลและเพื่อเป็นการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสนอกจากนี้ทางคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ายังได้กำหนดจัดงาน 80 ปีคืนสู่เหย้าเราพี่น้องเทคนิคนราขึ้นในวันนี้วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

บรรยากาศภายในงานมีการเลี้ยงสังสรรค์ การแสดงของน้องน้องๆนักศึกษา มีการร่วมถ่ายรูปและ พบปะพูดคุยกันของคณะผู้บริหารและศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์/ ประธานที่ปรึกษาการจัดงานฯ ที่ท่านได้ผลักดันให้มีการจัดงานในครั้งนี้อีกทั้งยังคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้นและต้องขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าประธานสาขาวิชาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
“80 ปีคืนสู่เหย้าเราพี่น้องเทคนิคนราพวกเราจะจดจำทุกบรรยากาศในวันนี้ในความทรงจำตลอดไป”

สุไลมาน ยุ /อัสวรรค์ สะุมะแอ SPMCNEWS รายงาน

 

About Oxegen

Check Also

ชื่นชมเด็กธรรม กทม. ร่วมสมทบทุนสร้างมัสยิด

อุสตาซอับดุชชะก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *