Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ศอ.บต.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เพิ่มพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้ นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายอับดุลฮาลิม บาฮี ตัวแทนคณะทำงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจ ผู้แทนนายอำเภอ หัวหน้าทีมครู ก. คณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกว่า 100 คน

นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. กล่าวว่า ตามที่คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้กำหนดรถ Roadmap การขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ภายใต้ 7 กลุ่มภารกิจ สำหรับกลุ่มภารกิจที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพรัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มีการผลักดันโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกของหมู่บ้านประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำสี่เสาหลัก และภาคประชาชน ตั้งแต่ระดับนโยบายไปยังระดับปฏิบัติในพื้นที่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดหมู่บ้าน/ชุมชน มีการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย และเสริมสร้างการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชาสู่แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่งคง มั่งคั่ง ยังยืน

นายปรีชา ชนะกิจกำจร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมการกำหนดรูปแบบแนวทางการติดตามและประเมินโครงการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีแผนการติดตามและประเมินผลในช่วงเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 40 หมู่บ้าน จังหวัดยะลา 9 หมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี 16 หมู่บ้าน และจังหวัดนราธิวาส 15 หมู่บ้าน หลักเกณฑ์การประเมินผลจากศักยภาพของกลไกและประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส จุดเด่นและจุดแข็งของหมู่บ้าน และความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ในการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็งต่อไป

นอกจากนี้ มีการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย/ชุมชนเข้มแข็ง มั่งคง มั่งคั่ง ยังยืน ปี 2561 จำนวน 80 หมู่บ้าน โดยจะนำประสบการณ์ ความสำเร็จของการดำเนินงาน 40 หมู่บ้านในครั้งนี้ มาปรับใช้และเพิ่มศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว/นายอับดุลหาดี  เจ๊ะยอ ผู้สื่อข่าว SPMCNEWS  จังหวัดยะลา

About หมึกแห่งความหวัง

Check Also

โลกไม่สิ้นคนดี!! เจอเงิน 3 แสนกว่าบาท สี่แยกไฟแดง กลางเมืองเบตง แจ้งตำรวจ ส่งมอบคืนเจ้าของ

ทีมข่าว BETONG …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *