ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ชิงชัยเรือกอและ เรือมังกร ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ในงานของดีเมืองนรา ปี 2566

แชร์เลย

…… เหล่าฝีพายเริ่มแข่งขันเรือกอและ 1 ในประเภทเรือของการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ภายในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566 ขณะที่ประชาชนสนใจร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจอย่างคึกคัก

(22 ก.ย.66) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวนมาก พร้อมใจร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจเหล่าฝีพายที่เข้าแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ภายในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566 ณ บริเวณพลับพลาหาดเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เริ่มต้นวันนี้ (22 ก.ย.66 ) ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันเรือกอและ ตลอดทั้งวัน ไปจนถึงเวลา 16.40 น. ส่วนในวันที่ (23 ก.ย.66 ) จะเป็นการแข่งขันเรือยอกอง เริ่มแข่งขันในเวลา 08.30 น. สลับกับการแข่งขันเรือคชสีห์ และเรือกอและตลอดทั้งวัน เพื่อที่จะค้นหาผู้ชนะการแข่งขันเรือทั้ง 3 ประเภท จะได้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

ในปีนี้มีการแข่งขันทั้งสิ้น 3 ประเภท ประกอบด้วย เรือกอและมีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 23 ฝีพาย มีทีมเรือเข้าร่วมแข่งขัน 21 ทีม เรือยอกองมีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 5 ฝีพาย มีทีมเรือเข้าร่วมแข่งขัน 16 ทีม และเรือคชสีห์ มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 12 ฝีพาย มีทีมเรือเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 10 ทีม โดยจะดำเนินการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณพลับพลาหาดเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 24 กันยายน 2566 นั้นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะการแข่งขัน และมอบของที่ระลึกแก่ทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการจัดการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการใช้มิติทางวัฒนธรรมในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชน ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสมานฉันท์บนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญของการใช้มิติทางวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป


และเชิญรับชมการจัดแสดงขบวนแห่ทางน้ำ “เรือบุปผชาติ” ในวันที่ 24 กันยายน 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช โดยตกแต่งประดับเรือ แสดงออกถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดให้มีพิธีแห่ถ้วยพระราชทาน งานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ซึ่งถ้วย พระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยกำหนด จุดเริ่มต้นริ้วขบวนแห่บริเวณถนนพิชิตบำรุง (หน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า) ผ่านเส้นทางถนนพิชิตบำรุง จนถึงแยกเยาวราช เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนจำรูญนรา จนถึงแยกร้านอั้งม้อ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภูผาภักดี และสิ้นสุด ขบวนแห่ บริเวณพลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 60,865 total views,  2 views today

You may have missed