เมษายน 24, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

 แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแผน (รอมฎอนสันติสุข และส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกเทศกาล โดยเฉพาะ ห้วงเดือนรอมฎอนปี 67

แชร์เลย

 แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแผน (รอมฎอนสันติสุข และส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2567 ) พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกเทศกาลโดยเฉพาะ ห้วงเดือนรอมฎอนที่จะถึงนี้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูมอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนปฏิบัติการ (รอมฎอนสันติสุข และส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2567 ) เพื่อให้ทุกหน่วยได้ รับทราบ และเตรียมความพร้อมนำไปปฏิบัติตามแผนนโยบาย ให้เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหน่วยขึ้นตรงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครอง รวมถึง หน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้


พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า สำหรับแผนรอมฎอนสันติสุขและส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ในปีนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งก่อนระหว่างและหลังรวมถึงครอบคลุมไปถึงเทศกาลสำคัญต่างๆของพี่น้องประชาชน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องการสร้างความสงบสุข และต้องไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยในห้วงเดือนรอมฎอนที่ใกล้ถึงนี้เป็นเดือนแห่งการทำความดี จึงได้เน้นย้ำไปยังทุกหน่วยในพื้นที่ ให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางสัญจรไปมาโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในห้วงของเดือนรอมฎอนยาวไปถึงเทศกาลสงกรานต์ของพี่น้องชาวไทยพุทธ ซึ่งได้มีการเตรียมการทำแผนรองรับในการเดินทางของพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสุขและเกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนทุกศาสนาและทุกคนในทุกเทศกาล

🎯 โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อจาก“แผนรอมฎอนสันติสุข” เป็น “แผนรอมฎอนสันติสุข และส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ” ซึ่งนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่กำลังจะมาถึงใน ช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้แล้วก็จะต่อเนื่องด้วยประเพณีสงกรานต์ของพี่น้องชาวไทยพุทธ โดยทางเจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลสำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันในทุกเทศกาล และการปฎิบัติต่างๆยังคงเดิมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

🚨สำหรับมาตรการการอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในช่วงเดือนรอมฎอน จะมีการปรับด่านตรวจ ให้เป็นด่านอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งในพื้นที่มีด่านความมั่นคงทั้งหมด 23 ด่าน ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่สามจังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยด่านเหล่านี้จะเป็นการตรวจป้องกัน ป้องปรามทั้งในเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมาย และยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการสัญจรไปมาของพี่นกประชาชนในการประกอบศาสนกิจในช่วงรอมฎอน รวมถึงการเดินทางในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อดูแลทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงการดูแลการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสัญจร ซึ่งเน้นย้ำไปยังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจตราต่างๆ ซึ่งอาจเสียเวลาเล็กน้อย ขอให้เข้าใจและให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน

โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้อวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่กำลังจะเข้าสู่ห้วงของเดือนรอมฎอนนี้ ขออำนวยพรให้พี่น้องมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มที่เต็มขีดความสามารถและมีความสุขตลอดไป และอยากให้ทุกคนช่วยกันทำความดี ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในอัลกุรอ่านที่ส่งเสริมให้ทุกคนทำความดีในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนั้น จะก่อให้เกิดผลบุญอย่างมหาศาล โดยการทำความดีนั้นต้องเป็นการทำความดีที่ไม่ผิดกฎหมาย ความดีต่างๆจะต้องทำอย่างถูกต้องและไม่ละเมิดหรือผิดกฏหมาย และขอให้พี่น้องมุสลิมทุกคนมีความสุขปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มขีดความสามารถตลอดทั้งห้วงของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1445

 

 60,830 total views,  210 views today

You may have missed