มีนาคม 4, 2024

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ด่วน ! INC  ออกแถลงการณ์ ต่อรัฐบาล ยกเลิกใช้ พรก.ฉุกเฉิน จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนุนพูดคุยโต๊ะเจรจาสันติภาพ (มีคลิปแถลง)

แชร์เลย

ด่วน ! INC  ออกแถลงการณ์ ต่อรัฐบาล ยกเลิกใช้ พรก.ฉุกเฉิน จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนุนพูดคุยโต๊ะเจรจาสันติภาพ มีคลิป..

ที่บริเวณห้องอาหารในพื้นที่ อ.ยี่งอ (สงวนชื่อ)  จังหวัดนราธิวาส สภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีชื่อย่อ “สคป.จชต.” ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Interllectual Network Council.southern border province หรือ INC ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อหน้าติดตามประเมินความคืบหน้าการแก้ปัญหาและการพูดคุยสันติภาพภาพ สันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 19 ปี จากเหตุความไม่สงบความรุนแรงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้ได้ คณะได้ร่วมออกแถลงการณ์ ต่อรัฐบาล ที่มีเศรษฐษ ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มาจากประชาธิไตย ยุติการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) พ.ศ. 2548 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอาหะหมัด เบนโน ฝ่ายวิชาการ INC นายนัจมุดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาสหลายสมัย ในฐานะประธานที่ปรึกษา INC นายสุดิน เจ๊ะเด็ง นายสุดิน มะแซ ร่วมกัน แถลงการณ์ ซึ่งมีรายละเอียดคำแถลงการณ์ ดังนี้..

                                                                                 แถลงการณ์

ขอให้รัฐบาล (ประชาธิปไตย ยุติการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) พ.ศ. 2548 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการที่รัฐบาลที่ผ่านมาได้บังคับใช้ “กฎหมายพิเศษ” หรือ “กฎหมายความมั่นคง” ที่แตกต่างจากพื้นที่ อื่น ในประเทศไทย ทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) พ.ศ. 2548, พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และกฎอัยการศึก หรือ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 โดยเฉพาะพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) พ.ศ. 2548 มีการต่ออายุ ครั้งละ 3 เดือน เพื่อเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงบังคับใช้กฎหมายโดยสะดวกและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในทุกๆ ด้านอันเป็นผลทำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มกำลัง และมีสิทธิอื่นๆ อีกหลายประการ

นับจากปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2566 ได้มีการต่ออายุการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) มาแล้วจำนวน 73 ครั้งๆ ละ 3 เดือน เป็นเวลาทั้งสิ้น 6,570 วัน และล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายเวลาออกไปอีก 30 วันโดยจะสิ้นสุดการบังคับใช้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ตลอดระยะเวลาที่ มีการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ ในการใช้ชีวิตประจำวัน อันเป็นการบั่นทอนเสรีภาพบางสิ่งบางอย่าง การใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกมองจากองค์กรสิทธิฯ ตลอดมาว่า เป็นการใช้กฎหมาย ที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เพราะเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ  ในการตรวจค้น และควบคุมตัวผู้ต้องหายาวนานถึง 37 วัน ประกอบกับขณะนี้ทางรัฐบาลก็ได้พยายามลดพื้นที่ตามลำดับ ในบางอำเภอ เป็นผลทำให้สถานการณ์ ในพื้นที่เหล่านั้น มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ ประชาชนและเจ้าหน้าที่  ด้านความมั่นคงก็สามารถประคองสถานการณ์ได้ อาจจะมีเหตุเกิดขึ้นบ้างเพียงเล็กน้อย อันเป็นการส่งสัญญาณที่ดี ในการสร้างสันติภาพ/สันติสุข ต่อไป

พื่อเป็นการ สอดรับกับบทบาทรัฐบาล (ประชาธิปไตย) ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการที่จะเดินหน้า

สร้างสันติภาพ/สันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ และพี่ น้องประชาชนอีกมากมาย

คาดหวังว่า รัฐบาลใหม่มีความจริงใจที่ จะสร้างสันติภาพ สันติสุขในพื้นที่โดยใช้การเมืองนำการทหาร สามารถแก้ปัญหา

ความรุนแรงได้อย่างยั่งยืน สภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( INC ) เป็นองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่

จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้ ยุติการต่ออายุการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 และมาบังคับใช้พระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงภายใน พ.ศ. 2551 แทน จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

สภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( INC ) 6 ตุลาคม 2566

หลังแถลงการณ์คณะกรรม INC ได้เพิ่มเติม ประเด็นข้อเสนอ ให้รัฐบาลพิจารณาสู่สภาเป็นญัตติเร่งด่วน ผลักดัน พ.ร.บ.สันติภาพ และตั้งกรรมวิสามัญ และควรมีคณะกรรมาธิการ เป็นการเฉพาะในเรื่อง การทำงานการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน ในเรื่องความมั่นคงและสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่ ให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชาแดนภาคใต้ อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ สภา INC สนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพ หรือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาใต้ ที่จะต้องเดินหน้า บนโต๊ะเจรจา ผู้เห็นต่างระหว่าง ปาร์ตี A กับ ปาร์ตี B ต่อเนื่องต่อไป

 

 64,807 total views,  12 views today

You may have missed