ธันวาคม 4, 2023

spmc สื่อเพื่อสันติ สรรค์สร้างสังคม

ผู้ช่วย ผบ ทบ. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม กำลังพล กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จ.ยะลา ขณะที่ แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแผนพร้อมดูแลพื้นที่ช่วงรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์

แชร์เลย

พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยม กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 พื้นที่ อ. บันนังสตา จ.ยะลา ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน พร้อมรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมติดตามลงพื้นที่ โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการของหน่วยในพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติในดูแลพื้นที่ การเฝ้าระวังป้องกันฐานปฎิบัติการ จุดตรวจ ด่านตรวจ ให้มีความรัดกุม รอบคอบ ไม่ประมาท เตรียมพร้อมกำลังอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอม ที่กำลังจะมาถึงใรสัปดาห์หน้า

พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ลงมาเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ครั้งนี้ ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบก ให้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อีกทั้งมารับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในช่วงที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ เพื่อปรับการทำงานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้เน้นย้ำผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อย ต้องมีความตื่นตัวในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะการคุ้มครอง ลาดตระเวนเส้นทาง จุดล่อแหลมต่างๆ ต้องมีความละเอียด รอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน สามารถปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งนี้ตนได้พูดคุยหารือกับแม่ทัพภาคที่ 4 ก็ได้ทราบว่าได้มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอนไว้พร้อมแล้ว โดยที่ผ่านมา เหตุการณ์ในพื้นที่ลดลงอย่างมาก ต้องขอบคุณทุกฝ่ายช่วยกันดูแล ตนยังคงยืนยันว่า การสร้างสัสติสุขในพื้นที่ กองทัพได้น้อมนำ ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสิ่งสำคัญ คือ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยสนับสนุนทำให้การแก้ไขปัญหาเดินหน้าไปได้

ขณะที่ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 4 ได้กล่าวถึง มาตรการในการดูแลพื้นที่ช่วงรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงว่า ขณะนี้ได้มีการเปิดแผนดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในห้วงรอมฎอน ซึ่งได้ครอบคลุมไปถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว โดยได้ปรับแผน ปรับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. เข้ามาเพิ่มเติม เน้นย้ำการประสานการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งนี้การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในห้วงรอมฎอนลำพังกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการดูแลครอบคลุมในทุกพื้นที่ กำลังภาคประชาชนจึงป็นส่วนสำคัญที่จะมีส่วนร่วม ช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลสิ่งผิดปกติ หากพบเห็นบุคคล หรือ ยานพาหนะต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที เพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นของเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน และขอให้เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายเต็มที่ที่จะดูแลความเป็นเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความสุขในห้วงรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์

 24,895 total views,  2 views today

You may have missed